onsdag den 7. oktober 2015

Kirken i økonomisk ruin ?


Find referat fra menighedsrådsmøde her.

Ovenstående foto kan købes som plakat -  skriv til bevarringkoebingbymidte@gmail.com - 
 150 kr. i str. 42 * 59,4 (A2) forudsat 6 bestillinger  (A1 : 250 kr) 

Derfor bliver kirkehuset 3,4 millioner kroner dyrere end beregnet

Formanden for byggeudvalget, Hans-Ole Jessen, havde forudset, at budgettet blev sprængt, men er overrasket over det store beløb.
Menighedsrådet ved Ringkøbing Kirke skal nu dels finde besparelser, dels låne flere penge, hvis byggeriet på et nyt kirkehus skal kunne sættes i gang.
Den nyligt holdte indbudte licitation på projektet viste, at det bliver cirka 3,4 millioner kroner dyrere end beregnet at nedbryde den gamle musikskole og opførte et nyt kirkehus; menighedsrådet har afsat 9,5 millioner kroner til projektet.
Formanden for byggeudvalget, Hans-Ole Jessen, forudså allerede for et par måneder siden, da Dagbladet talte med ham, at budgettet næppe ville holde; det sidste års tid er der kommet godt gang i byggeriet her i området, og det har presset priser på materialer og håndværkere i vejret.
»Men jeg er nu overrasket over, at det blev så meget dyrere,« siger han til Dagbladet.
»En lille million kan henføres til almindelige prisstigninger på området. Men der er især to årsager til, at det er blevet væsentligt dyrere end beregnet,« fortsætter Hans-Ole Jessen:
»Byggeelementer alene er steget med en million; det er voldsomt og mere end byggeprisindekset. Det andet område er VVS og ventilation. Der har det vist sig, at kravene til ventilation er væsentligt større og dermed dyrere, end vi havde forudset.«
Siden brevene med licitationstilbud - alle bortset fra et indgivet af indbudte lokale virksomheder - er blevet åbnet, har byggeudvalget under menighedsrådet været i gang med at gå projektet efter med tættekam for at finde besparelser.
»Det er svært at spare på byggeriet. Kommunen har stillet krav til, hvordan huset skal se ud, hvilke dimensioner og så videre, så det kan vi ikke ændre på, for eksempel ved at tage fem meter af huset. Skal vi spare på byggeriet, må det være på indholdet, og det er ikke nemt,« siger Hans-Ole Jessen.
Menighedsrådet har fået tilsagn fra provstiet om lån af adskillige millioner til kirkehuset, og det kan blive nødvendigt at bede om flere penge, hvis byggeriet skal realiseres.
Alt dette skal menighedsrådet tage stilling til på sit møde torsdag aften i denne uge, hvor en godkendelse af en indstilling til provstiet vedrørende finansieringen af byggeriet skal godkendes.
Lykkes det at få justeret byggeriet og skabe den nødvendige finansiering på de nye betingelser, vil byggeriet kunne gå i gang, når diverse kontrakter er underskrevet.
Hans-Ole Jessen tvivler dog på, at der selv i bedste fald kommer til gang i byggeriet før efter jul.
»Det hænger først og fremmest sammen med ventetiden på byggeelementer,« siger han.
Fundamentarbejdet kan dog godt begynde inden da.

Resultat af licitation :
Menighedsrådet holdt en indbudt licitation blandt primært lokale håndværkere og entreprenører, og her kan du se de billigste bud (alle priser er uden 25 procent moms).

Jord-, beton-, kloak- og murerentreprisen samt elemententreprisen:
Jakobsen & Winding, Tarm, 5.029.244.

Tømrer- og snedkerentreprisen:
Gert S. Andersen, Ringkøbing, 1.696.800.

VVS- og ventilationsentreprisen:
Ryevad & Henriksen, Ringkøbing, 1.267.800.

Elentreprisen:
Pro El, Lem, 613.800.

Malerentreprisen:
Majbritts Malerfirma, Skjern, 217,050.

Gulventreprisen:
Hee-gulve, 96.850.

Elevatorentreprisen:
PD Elevator, Haderslev, 299.000.

Blikentreprisen:
Pouls Blik’s Eftf., Tarm, 46,300.

Red.: Arkitekt Marxen forudså at nybyggeri ville blive meget dyrere end menighedsrådets "bygningskyndige" medlem Hans Ole Jessen.                                    Find detaljerne i renoveringsprojektet her og se overslag over pris på nybyggeri på sidste side. 
Arkitekt Bo Christensen lavede også et overslag på renovering. Det demonstrerede at renovering af et m2 antal sv.t. antal m2 i nybyggeriet (ca. 750) ville blive billigere.        Se Bo Christensens overslag her        


Kirkehus bliver flere millioner kroner dyrere end beregnet

Licitationsresultat sender Ringkøbing Menighedsråd i tænkeboksen.

Det kommende kirkehus i Ringkøbing blev væsentligt dyrere, end menighedsrådet havde regnet med - over tre millioner kroner.
Menighedsrådet har for kort tid siden holdt indbudt licitation, og det samlede tilbud lød på 9,2 millioner kroner, hvortil skal lægges 25 procent i moms.
Lægger man dertil de knap 700.000 kroner, som nedbrydningen af den gamle musikskole kostede, ender man ifølge formand for byggeudvalget Hans-Ole Jessen med et projekt, der bliver 3,4 millioner kroner dyrere end beregnet; menighedsrådet har afsat 9,5 millioner.
Menighedsrådet skal i morgen drøfte sagen på et møde, hvor der også skal tages stilling til, hvordan man skal komme videre med projektet på trods af budgetoverskridelsen.

Hvor ryger ekstraregningen på 3,4 mio kroner hen ??


Dagsorden til torsdagens menighedsrådsmøde afslører intet om den vaklende økonomi :