torsdag den 19. december 2013

onsdag den 11. december 2013

Niels Vium om menighedsrådets projektDen kongelige bygningsinspektør Niels Vium om Borger-og Realskolen : 

"Efter min vurdering havde det været interessant at se en alternativ løsning, 
hvor sognehuset blev indrettet i den eksisterende bygning, 

som synes at have arkitektonisk kvalitet og gode muligheder indrettet som sognehus. "
onsdag den 4. december 2013

Mail fra menighedsrådets formand for byggeudvalget til borgmester og kommunaldirektør :

Fra: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)
Sendt: 4. december 2013 18:30
Til: iver.enevoldsen@rksk.dk; Niels Erik Kjærgaard
Cc: Poul Agergaard; Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as); ja@tegnestuen-fjordlyst.dk; Lis Jessen; Sv. Aage Hoppe; Kaj Møller
Emne: Kirkepladsen 1, Ringkøbing

Kære Iver og Niels Erik

Tillykke med valget. 
Det var naturligvis noget af en mavepuster, men dejligt at opleve, det er lykkedes jer at samle tropperne og fået besat de enkelte poster i samarbejdet.
I ønskes god vind i byrådsarbejdet de næste fire år.

Med hensyn til vores lille fælles sag – Kirkepladsen 1, Ringkøbing – kører den efter et fantastisk godt og engageret samarbejde med forvaltningen helt efter vores aftalte plan.
Sagen er nu sendt ud i nabohøring med evt. tilbagemelding senest d. 16. december. Hvorefter den kan behandles dels i Teknik og Miljø samt i byrådet d. 17. december.

Jeg synes vi har haft en god og konstruktiv dialog med forvaltningen, ved Gunnar Frandsen, og to indkaldte konsulenter (Henrik Lindquist og Søren Damgaard Jensen) omkring principperne i facadeudtrykket. 
Det har udmøntet sig i vedhæftede tegninger fra arkitekten Johnny Andersen, Stauning. Jeg synes han har ramt det rigtigt godt.

Den resterende del af processen og forløbet i det administrative system har jeg ikke meget kendskab til eller indflydelse på, hvorfor jeg vil beder jer være opmærksomme på projektet, så vi sikrer os, der kan foretages endelig godkendelse på byrådsmødet d. 17. december 2013.

Tak til jer begge for den velvilje og det engagement I har udvist i samarbejdet. Jeg er sikker på vi får opført en ny bygning som alle Ringkøbing-borger vil være tilfredse med og stolte over.
Med venlig hilsen

Hans-Ole Jessen,
Telefon 40 33 45 98