onsdag den 15. januar 2014

Bevaringsforeningen klager : nedrivning er ulovlig

Dagbladet 17.1.14Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

[...] har den 15. januar 2014 klaget over Ringkøbing Kommunes tilladelse til nedrivning af ejendommen.
Klager gør navnlig gældende at afgørelsen er ugyldig og bør ophæves, fordi ansøger om nedrivningstilladelse ikke var ejer af bygningen på hverken ansøgnings- eller tilladelsestidspunktet, og fordi der er tale nedrivning af en bevaringsværdig bygning, der indgår i en markant bevaringsmæssig sammenhæng med omkringliggende bygninger. Klager oplyser, at ejendommen ligger i et område af byen, der er omfattet af en bevaringsdeklaration fra 1973.
Klager stiller sig tvivlende over for, om den foretagne nabohøring har været tilstrækkelig, herunder om alle indkomne udtalelser er udleveret til Teknik- og Miljøudvalget.

Desuden gør klager gældende, at bygningens dårlige ydre vedligeholdelsesstand og heraf følgende uforholdsmæssigt store omkostninger til renovering af det eksisterende byggeri har været anvendt som begrundelse for nedrivningstilladelsen. Begrundelsen er efter klagers opfattelse formentlig forkert, idet det er tvivlsomt om kommunen selv har foretaget en vurdering af økonomien eller om alene den kommende bygningsejers vurdering heraf er lagt til grund.

onsdag den 1. januar 2014

De går amok i Ringkøbing - debatindlæg fra Mikael Bramsen By og Land i Ulfborg-Vemb

IMG_2802

DE GÅR AMOK I RINGKØBING

Debatindlæg af Mikael Bramsen, formand for BY og LAND i Ulfborg-Vemb området.

Hele Vestkysten må skamme sig over Ringkøbings byråd og menighedsråd. De vil sætte en bulldozer til en historisk bygning fra år 1900. Væk med skidtet, siger hedninger og kristne i kor. Det er en statelig bygning på kirkepladsen i Ringkøbings bymidte, der skal ned, for at menighedsrådet kan få sig noget nyt.
Kirkepladsen 1, den gamle borger- og realskole, senere musikskole, omslutter pladsen ved kirken sammen med andre gamle huse på alle sider. En kulturel helhed, skiftende stilarter fra det 20.århundrede, der fortæller Ringkøbings historie. De er lagt I ærbødig afstad til kirken fra begyndelsen af 1400tallet med et tårn, der nåede sin fulde højde efter reformationen.
Tak til Ringkøbing Bevaringsforening for at have klaget til Naturklagenævnet. Gud velsigne foreningens initiativ. Skam over menighedsrådet.
8. november i fjor kom det frem i Ringkøbing-Skjern Dagblad. Så afgørende et project er blevet hemmeligholdt til sidste øjeblik. Og så går det over stok og sten gennem teknik- og miljøudvalget – det gamle, som fratrådte ved årsskiftet. Besigtigelse i december og nedrivningstilladelse same dag.
Huhej hvor det går. Se hvad vi kan. Vi kan rive gamle huse ned i Vestkystens gamle amtshovedstad, den bedst bevarede købstad i hele Region Midtjylland.
BY og LAND i Ulfborg Vemb Området priser sig lykkelig over ikke at bo i Ringkøbing-Skjern Kommune. Holstebro Kommune tager bygningsbevaring alvorligt. Her tror vi på, at kulturmiljøet tæller. Kommunens Planafdeling bad os for nogle år siden om hjælp. Vore to foreninger for bygningskultur, den i Holstebro og vores, hjælper hinanden med at registrere bevaringsværdige huse, fotografere dem, registrere dem og få dem ind i det landsdækkende SAVEprogram under Kulturstyrelsen. På Planafdelingens initiativ kom de med i Kommuneplan 2009 og flere i næste kommuneplan.Her river vi ikke bevaringsværdige huse ned. Planafdelingen passer på dem. Beboerne har fået brev om, at deres huse er bevaringsværdige, og at de ikke uden videre kan male gamle murstensfacader violette.
Vi tror på kulturmiljøet som en kommunal styrke til fremme af turisme.
Ringkøbing Menighedsråd prædiker på deres hjemmeside over for konfirmanderne om “tro, tillid og hengivenhed”, samtidig med at de selv svigter troen på fortidens arv, tilliden til nutidens bevaringspligt og hengivenheden over for vore efterkommere, som de vil overlader historieløse bygninger.
Mon menighedsrådet i Ringkøbing over hovedet tror ?
Mikael Bramsen
formand for BY og LAND i Ulfborg-Vemb området.