mandag den 12. januar 2015

Møde mellem Bevaringsforeningen og menighedsråd 12.jan. 2015Udtalelse fra mødet med bevaringsforeningen og menighedsråd : 

 Ringkøbing Bevaringsforening har offentliggjort følgende opslag : 
På menighedsmødet i rådhushallen den 12. december inviterede menighedsrådet Bevaringsforeningen til et møde om den gamle musikskoles fremtid. Målet for samtalen skulle være at undersøge mulighederne for at få opfyldt menighedsrådets behov på Kirkepladsen 1. Mødet er nu afholdt, og vi blev enige om denne fælles udtalelse:
Møde mellem Ringkøbing Bevaringsforening og Ringkøbing menighedsråds byggeudvalg, den 12. januar 2015.
På mødet blev man enige om at undersøge og belyse mulighederne for en eventuel restaurering/renovering af Kirkepladsen 1 inden for de nuværende økonomiske rammer. Når materialet foreligger, vil der blive indkaldt til et nyt møde mellem de to parter.

                                                                          Dagbladet 13.1.15

endnu en gang bringes visualisering af nybyggeriet - selv om der lige var indgået aftale om, 
at man skulle se på renovering :

I øvrigt samme visualisering som man uheldigvis var kommet til
 at publicere 
på kirkens egen hjemmeside med 
 byggeudvalgets formands firmanavn på

Det blev skyndsomst fjernet, da Bevar Ringkøbing Bymidtes facebookside bragte omtale af det :