søndag den 15. marts 2015

Ønske om aktindsigt og ordinært menighedsmøde 15. marts uden information om renoveringsprojektet

Menighedsrådsmøde 12.3.15 hvor man drøftede Bevar Ringkøbing Bymidtes 
anmodning om aktindsigt i renoveringsforslaget : 

Referat fra tilstedeværende sognebarn Karen Hindø : 

Her kommer et referat af punktet 334 Kirkehus:
Referat af pkt. 334 på menighedsrådsmødet den 12.03.2015
Poul Agergaard: Man havde fået en anmodning om aktindsigt. Man skulle svare inden for 7 hverdage, det var en urimelig kort frist. Han havde arbejdet med Hans Ole Jessen om det. Og Hans Ole Jessen ville uddybe det. 
Hans Ole Jessen: Han havde taget arbejdet alvorligt. Det var en proces man var i gang med med arkitekt Marxen, som var uvildig. Han følte, at man havde mistro til ham, og han følte sig stødt over henvendelsen. Man kunne ikke udlevere svaret på anmodningen, før menighedsrådet var informeret. Og hvad er det, der skal udleveres – halvfærdige tanker. Der gives ikke aktindsigt i henhold til § 30,2 – derfor kan man ikke imødekomme anmodningen. Arkitekterne som skal lave projekt vil blive hæmmet, hvis priserne på arbejdet kendes. Der var tale om et byggeprojekt på en eksisterende bygning.
Merete Ørskov: Forstod ikke, hvorfor det ikke kan udleveres. Der var afholdt to møder, og der var lavet referater fra møderne. Forstod ikke hvorfor Marxens materiale ikke kan offentliggøres. Der er ikke nævnt nogen tal i hans materiale.
Hans Ole Jessen: Havde indhentet en telefonisk udtalelse fra Ribe Stift. Og det skulle ikke udleveres for i projekteringen lå der en hel masse tanker og tegninger, og når projektet skal udbydes skal man tage hensyn til konkurrencesituationen.
Merete Ørskov: Hvorfor udleveres så ikke bare det, der ikke omhandler økonomi. Jeg forstår slet ikke hvad alt det her har med dine følelser at gøre (sagt til HOJ). Det er sagen uvedkommende, at du føler dig stødt.
Hans Ole Jessen: Skal jeg så sidde og strege tanker og sådan noget over.
Merete Ørskov:  Må bevaringsforeningen få oplysningerne.
Poul Agergaard: Bevaringsforeningen vil få materialet men det vil blive gjort fortroligt, der kan ikke komme noget ud. (man pointerede at det var meget fortroligt) Mødet med bevaringsforeningen er den 09. april.
Poul Agergaard: Menighedsrådet holder møde med Marxen onsdag den 18. marts kl. 16.00
Merete Ørskov: Havde set på facebook-siden Bevar Ringkøbing Midtby, at menighedsrådet kunne forvente at blive afkrævet et svar på spørgsmålet om: Hvorfor Marxen først aflevere materialet den 18. marts efter menighedsmødet.
Poul Agergaard: Det er fordi arkitektfirmaet er presset.