onsdag den 6. juni 2012

Forhistorie om salg af den gamle Musikskole (tidl. Borger- og Realskole) - indtil 2012


Repetition af forhistorien om salget af Musikskolen 

15.06.10 skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern  om kommunens salg af ejendomme :

Mest interesse vil nok samle sig om Kirkepladsen 1, der vel næppe kan ligge mere centralt.
I øjeblikket huser den musikskole, men musikskolen skal jo flytte ud til den nye Ringkøbing Skole i Rindum, formentlig omkring efterårsferien.
Tilbage står den flotte rødstensbygning, der har et samlet areal på 290 kvadratmeter og et samlet bygningsareal på 530 kvadratmeter i to etager.
Hertil kommer en udnyttet tagetage på 240 kvadratmeter og en kælder på 265 kvadratmeter.
Ejendommen kan bruges til lidt af hvert -herunder udvalgs-og dagligvarebutikker, men også til kontorformål og lignende eller til boliger.
Vurderingssumme var omkring 4 mio.


28.9.10
Akut lokalemangel til kirkecenter i Ringkøbing
LÆSERBREV af Svend Aage Hoppe
NYE LOKALER: Et kirkecenter med menighedslokaler, konfirmandundervisningslokaler, kirkekontor, mødevirksomhed, kirkekaffe, kirkefrokost, konfirmandklub -og som man har etableret i andre aktive sogne en " Sognets Dagligstue". Hvor kunne et center af den karakter skabes i Ringkøbing? Det har Ringkøbing Menighedsråd givet et kvalificeret bud på inden tilbudsfristens udløb den 16. august 2010. Andre steder end i kirkens umiddelbare nærhed på kirkepladsen ville være umulige.
Et kirkecenter i Kirkepladsen 1, den tidligere Musikskole, med aktiviteter for børn, unge, minikonfirmander, konfirmandklub, gudstjenestedeltageres kirkekaffe og kirkefrokoster, ældreeftermiddage, kirkeaftener og lokaler for andre kirkelige foreningers arrangementer vil betyde et kraftcenter i bymidten omkring kirken.
Og så til gengæld aktiviteter, som ikke med noget højt støjniveau ville kunne genere hverken andre midtbyaktiviteter eller beboere.
Ringkøbing Menighedsråd har i årevis været på udkig efter egnede lokaler i kirkens nærhed, og har med den nuværende mulighed set en løsning på de utilstrækkelige pladsforhold, der råder i de eksisterende lokaler i baggården på 1. sal i Torvet 12B. De er afgjort for små til at efterkomme det behov, der stilles til konfirmandundervisningslokaler efter at man nu har samlet alle 7. klasserne på den nye Ringkøbing Skole, hvorefter 2 lokaler skal kunne bruges samtidig. Desuden er de for små til at rumme deltagerne til kirkeaftener med mere en 20-30 deltagere, ingen lokaler til kirketjener eller organist, for trange til det fælles kirkekontor med Rindum Sogn.
Desuden er de handicapuvenlige for gangbesværede og forsynet med et kaffekøkken på cirka halvanden kvadratmeter.
Derfor er vi rigtig mange i Ringkøbing Kirkes menighed, som bakker op om menighedsrådets ønske om egnede lokaler til menighedsrådsarbejdet på Kirkepladsen 1.
Hvor skulle det ellers ligge?.

»Ringkøbing Menighedsråd har i årevis været på udkig efter egnede lokaler i kirkens nærhed.
Dagbladet Ringkøbing-Skjern 30. sep. 2010
Menighedsråd satser på Kirkepladsen 1
Formand Ebbe Fuglsang fastslår, at menighedsrådet »tæller på knapperne«
RINGKØBING: Menighedsrådet ved Ringkøbing Kirke giver ikke op, selv om kommunen i første omgang ikke godtog dets bud på at købe Kirkepladsen 1.
Det fastslår menighedsrådsformand Ebbe Fuglsang, efter at den markante bygning lige ved siden af kirken har været i udbud; Kirkepladsen 1 huser nu musikskole, og kommer til at stå tom, når Musikskolen flytter ud på den nye storskole i Rindum.
Ebbe Fuglsang regner med, at bygningen kommer til udbud igen engang i begyndelsen af 2011, og så er det menighedsrådets hensigt at stå klar med et nyt tilbud.
»Vi skal tælle på knapperne,« siger han.
Håbet er, at menighedsrådet kan sikre sig bygningen, og at man så senere kan skaffe økonomisk råderum til at renovere bygningen, for det trænger den til, siger Ebbe Fuglsang.
Menighedsrådet frygtede, at kommunen havde planer om at bruge bygningen til spillested, men den frygt er nu forsvundet, efter at det står klart, at spillestedet bliver placeret i Turbinehallen.
Ideelle rammer For Ebbe Fuglsang er der ingen tvivl om, at man simpelthen ikke kan finde mere ideelle rammer for menighedsrådet end Kirkepladsen 1.
»Vi trænger til noget, der er større end Torvet 12B,« siger han.
»I årevis har vi ledt med lys og lygte efter noget bedre, og intet kan være bedre end Kirkepladsen 1; både på grund af beliggenheden lige ved siden af Ringkøbing Kirke og på grund af pladsforholdene,« siger menighedsrådsformanden.
Blandt andet er det et stort problem, at det er så svært for handicappede at få adgang til de nuværende menighedslokaler.
Mulighederne vil være meget bedre, hvis man flytter til Kirkepladsen 1.
Dertil kommer meget bedre muligheder for konfirmationsundervisning og for at holde kirkeaftener med mange flere deltagere end nu samt for bedre forhold for kirkekontoret.
»Men nu venter vi altså på, at bygningen kommer i udbud igen,« siger Ebbe Fuglsang.


Dagbladet Ringkøbing-Skjern 26.10.10
RINGKØBING: En af midtbyens mest markante bygninger, Kirkepladsen 1, der hidtil har huset musikskolen, er sat til salg, og forleden udløb fristen for at komme med tilbud.
»Jeg kan ikke oplyse, hvor mange der har budt, kun at der er kommet bud,« siger Connie Bülow fra Ringkøbing-Skjern Kommune.
I forbindelse med salget har Kulturarvsstyrelsen været hørt for at få fastslået, om bygningen muligvis bør fredes.
Kulturarvsstyrelsen har dog svaret tilbage, at man ikke vil rejse en sag om bygningsfredning.
Eventuelle videre skridt er det op til kommunen at tage.
Ejendommen er dog omfattet af bevaringsdeklarationen for den indre by, hvilket i sig selv sætter snævre grænser for, hvilke ændringer der kan foretages på den.
Til gengæld er der ret frit slag for, hvad den kan bruges til. Den må anvendes til blandt andet udvalgs-og dagligvarebutikker, mindre værksteder og fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, liberale erhverv og boliger.Dagbladet Ringkøbing-Skjern 02.03.11
Salget af musikskolen kiksede -og det koster

RINGKØBING: Det lykkedes ikke at sælge den tidligere musikskole på Kirkepladsen i Ringkøbing, da den karakteristiske rødstensejendom blev sat til salg i sensommeren sidste år.
Byrådet besluttede den gang at udskyde salget og afvente en mere attraktiv pris.
Men det er ikke helt gratis at have en tom ejendom til stående.
I 2011 ventes driftsudgifterne til den tomme bygning, der indtil efterårsferien sidste år var aktiv musikskole, at løbe op i 40.000 kroner.
Den regning skal ikke betales af musikskolen, men tages foreløbigt fra kultur-og fritidsudvalgets budget.
Det er dog fortsat planen at sælge den gamle musikskole.
Derfor vil den formentlig blive sendt i udbud igen i løbet af året.
Kommunen har tidligere solgt den bygning, der beboes af Mylius-Erichsen Bryghus og Børnenes Hus, mens man lige nu studerer buddene på den tidligere Ringkøbing Skole i midtbyen.

Fra menighedsrådets referater:

Menighedsrådsmøde 25.10.11
106. Nyt kirkehus.
Det besluttes ikke at byde på den gamle musikskole
igen.

Menighedsrådsmøde 24.4.12
52. Evt. nyt om kirkehus.
Formanden orienterede om forskellige muligheder.

Menighedsrådsmøde  6.6.12
70. Nyt om kirkehus v/E. Fuglsang.
E. Fuglsang orienterede. Et par muligheder undersøges.


Dagbladet Ringkøbing - Skjern 01.10.12
Mødelokale. Pengene fra salget bliver øremærket til større mødelokale og bedre kontorer.

RINGKØBING: Præsteboligen med den attraktive beliggenhed på Toften skal sælges.
Det har Ringkøbing menighedsråd besluttet på sit møde i sidste uge.
Provst Lone Hvejsel blev løst for boligpligten, fordi der blev konstateret skimmelsvamp i boligen, og hun flyttede i juni. Menighedsrådet er nu ved at få svampen udryddet, og derefter bliver boligen altså sat til salg.
»Det er en lang proces, der nu er sat i gang. Vi har tilladelse til salget af provstiet, men vi har fundet ud af, at Kulturstyrelsen også skal spørges, når boligen er mere end 50 år -og det er den netop,« siger formanden for menighedsrådet Ebbe Fuglsang.
Boligen på Toften blev nemlig bygget som afløser for den tidligere præstebolig på Herningvej 5. Den købte kreditforeningen, der var nabo, som direktørbolig, og der blev til præsten bygget et nyt hus med bolig og konfirmandstue.
»Boligen sættes til salg hos Nybolig i Ringkøbing, og den skal sælges i udbud. Det siger reglerne. Vi tror, at boligen med den fine beliggenhed ved fjorden nok skal blive solgt. Det er udelukkende Lone Hvejsel, der er løst fra boligpligten, så når der kommer en ny præst, skal vi finde en velegnet bolig til hendes afløser.
Det tror vi, at vi let kan gøre, også til den tid,« siger Ebbe Fuglsang.
De penge, som salget indbringer, vil blive deponeret i stiftet.
»De skal øremærkes til bedre mødelokaler og kontorfaciliteter, og det skal være ved jorden. I fire år har jeg rendt rundt efter, hvad der var til salg og til leje, men har endnu ikke fundet noget,« siger Ebbe Fuglsang.
Ringkøbing Menighedsråd har mødelokale på Torvet 12 B, men det ligger på førstesalen sammen med kirkekontoret, der er fælles med Rindum Sogn.
»Vi vil gerne have større modelokale og bedre kontorer også til organisten og kirketjeneren, så der bliver sammenhæng i det. Og det er en betingelse, at det skal være ved jorden,« siger Ebbe Fuglsang.
Menighedsrådet lagde da også billet ind, da den tidligere musikskole på Kirkepladsen var udbudt til salg af kommune, men tilbuddet var ikke højt nok til en handel.


tirsdag den 6. marts 2012

Omtale af ordinært menighedsmøde forud for valget til menighedsråd i 2012


 

Ikke et ord om at et nyt menighedsråd kunne få nedrivningstanker ......

04 / TIRSDAG 6. MARTS 2012
Ringkøbing . Hvide Sande .

Liv, vækst og valg i Ringkøbing Kirke
RINGKØBING: Vil du vide, hvad din kirkeskat går til eller hvad det for eksempel koster at indvie byens børn og unge i kristendommens fortællinger, livsglæde og mysterier? Så er muligheden der på årets menighedsmøde, søndag 11. marts efter gudstjenesten. Undervejs er menighedsrådet vært ved en frokost.
»Folkekirkens fremtid er i høj grad til debat. I den debat er det vigtigt at fortælle, at folkekirkens mange sogne ofte yder en stor og livgivende arbejdsindsats i nærmiljøet,« fortæller sognepræst Merete Ørskov.
Hvordan alle disse aktiviteter forløber netop i Rinkøbing, og hvad de koster, kan man altså høre om og debattere på Torvet 12 B denne dag. Også valget til det lokale menighedsråd vil blive drøftet.