fredag den 1. november 2013

Bevaringsforeningens nyhedsbrev november 2013

MÅNEDSARKIV: NOVEMBER 2013

Realskolen 4

Menighedsråd vil nedrive Borger- og Realskolen

Ringkøbing Menighedsråd har købt Kirkepladsen 1, der blev opført som tilbygning til den gamle borgerskole fra 1874, i dag kendt som Skolebo, og har siden har huset teknisk skole, handelsskole og senest musikskole. Menighedsrådet overvejer at nedrive den markante bygning, der siden opførelsen i år 1900 har været en karakteristisk del af bybilledet i Ringkøbing.
Salget og nedrivningsplanerne er omtalt i Dagbladet lørdag den 9. november, og her er foreningens holdning klar:
” Chokerende. Det er den umiddelbare reaktion hos næstformanden i Ringkøbing Bevaringsforening, Knud Hammer, på nyheden om, at Ringkøbing Menighedsråd overvejer at nedrive sin nyerhvervede bygning på Kirkepladsen 1.
»Jeg har slet ingen forståelse for, at en offentlig myndighed som menighedsrådet ikke vil være med til at bevare vores kulturarv. Så vidt jeg kan se, er bygningen i velbevaret stand, så det berettiger på ingen måde til, at den skal vige pladsen for nyt. Det er en alt for kendt og markant bygning til, at vi i bevaringsforeningen kan acceptere, at den bliver revet ned,« siger Knud Hammer, der er målløs over, at menighedsrådet overhovedet kan komme i tanke om at rive Kirkepladsen 1 ned.
Knud Hammer forsikrer, at Ringkøbing Bevaringsforening vil opponere kraftigt imod, at Kirkepladsen 1 bliver revet ned. Bygningen ligger i bevaringsområdet, og det betyder, at den ikke kan rives ned uden, at byrådet siger ja til det. Knud Hammer regner derfor med, at bevaringsforeningen vil blive hørt i sagen.”
Realskolen 2
Realskolen 3
Realskolen 1