fredag den 8. februar 2013

Bygmester for VorHerre


Via aktindsigt kan man få indblik i hele processen om købet af de 1000 m2 Musikskolen - oplægget var 400 m2 i Amtsrådhuset - men kommunen kom med et tilbud for godt til at afslå :
Den 08/02/2013 kl. 06.26 skrev "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk>:

Hej Niels Erik

Som det måske er dig bekendt er jeg fået sæde i menighedsrådet i Ringkøbing.

I den forbindelse er jeg blevet formand for udvalget, der skal arbejde for nye lokaler til  et kirkehus.

I min søgen efter egnede emner er jeg stødt på det gamle amtsrådhus, Torvet 22, Ringkøbing.

I øjeblikket sidder bychefen placeret i den ene ende og turistkontoret er i den anden. Jeg kender ikke tidsrammerne for deres lejemål af bygningen.
Menighedsrådet kunne være interesseret i såvel et meget langt lejemål eller køb af ejendommen. Menighedsrådet kan godt forvalte og acceptere den fredede amtsrådssal.

Tror du byrådet kan have en interesse i en af disse løsninger. 


Med venlig hilsen

Hans-Ole Jessen,
Telefon 40 33 45 98

Rohde & Henriksen as - Nykærsvej 8 - 6900 Skjern
Koncernvirksomheder - Kontaktinformation <M2.jpg> 

Den 08/02/2013 kl. 06.54 skrev "Niels Erik Kjærgaard" <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>:
Hej Hans-Ole
Turistdelen er på vej ud af bygningen, men i steder for arbejder Voksenhandicap med fagchef Inge Marie Vestergaard som tovholder på et nyt tiltag for handicappede.
Som klausulerne er p.t. så er der ikke mulighed for at købe bygningen.
Jeg undersøger lige mulighederne og status for handicapprojektet, hvorefter du hører fra os.
I næste uge er der mange på ferie, så det bliver først i ugen efter.
Kommunens administration flytter jo snart ud af den gl. musikskole, som Meningshedsrådet tidligere har været interesseret i. Er det en mulighed?
Venlig hilsen
Niels Erik Kjærgaard
Sendt fra min iPad


Fra:        "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk>
Til:        Niels Erik Kjærgaard <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>
Dato:        08-02-2013 07:04
Emne:        Re: Torvet 22, Ringkøbing
God morgen Niels Erik

Du er da også tidligt oppe

Musikskolen indgår også i vore undersøgelser men er umiddelbart for stor. Vi skal bruge 350 - 400 m2
Musikskolen trænger til en meget stor og kærlig hånd, hvilket pga af størrelsen bliver til en voldsom investering

Som nævnt er vi også interesseret i at leje

Alternativet til ovennævnte to emner er at bygge nyt, men jeg synes det er bedre at udnytte noget af alt det der står tomt

Det er fint at vi tales ved i uge 8


Med venlig hilsen

Hans-Ole Jessen
Telefon 40334598Fra: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Emne: Anmodning om drøftelse af muligheder for ny kirkehus
Dato: 17. feb. 2013 kl. 23.12.05 CET
Cc: "niels.erik.kjaergaard@rksk.dk" <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>, Conni Bülow <conni.bulow@rksk.dk>, "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>


Kære Iver

Som jeg tidligere har nævnt over for dig, vil jeg gerne som menighedsrådsmedlem ved Ringkøbing Kirke have en drøftelse af eventuel erhvervelse af Kirkepladsen 1, Ringkøbing til et nyt kirkehus.

Kan du finde en ledig stund i din kalender.


Med venlig hilsen

Hans-Ole Jessen,
Telefon 40 33 45 98


Fra: Niels Erik Kjærgaard [mailto:niels.erik.kjaergaard@rksk.dk]
Sendt: 18. februar 2013 08:23
Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)
Cc: Iver Enevoldsen; Mette Lauridsen
Emne: Vedr.: Re: Torvet 22, Ringkøbing
Sendt: 18. februar 2013 08:23Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)Cc: Iver Enevoldsen; Mette LauridsenEmne: Vedr.: Re: Torvet 22, Ringkøbing
Hej Hans-Ole 
Som jeg lovede dig før vinterferien får du her en statustilbagemelding på din henvendelse. Inge Marie Vestergaard har meldt tilbage til mig, at de ikke p.t. er helt på plads med deres projekt og forventer at have mere klarhed over det efter et møde den 27. februar. Den endelige beslutning om gennemførelse af et projekt for handicappede vil først blive afklaret i forbindelse med budgetlægningen for 2014. Hun oplyser endvidere, at deres projekt vil betyde, at der ikke bliver plads i huset, så Menighedsrådet kan disponere over 350-400 m2. - - og så skal jeg lige rette min tidligere opfattelse af, at ejendommen IKKE kan sælges. Mette Lauridsen oplyser, at det kan den godt, men det kræver regionens tilsagn og en hel eller delvis fastholdelse af de mange klausuler. Hvis der er politisk vilje til at sælge ejendommen skal den selvfølgelig udbydes efter gældende regler. 
Jeg har bedt Mette Lauridsen om at varetage sagen, så du hører formentlig også fra hende, når der kommer yderligere til sagen. 
På mødet med Iver Enevoldsen kan det måske afklares, om kommunen er indstillet på at udbyde ejendommen til salg.  

Med venlig hilsen
Niels Erik KjærgaardKommunaldirektørRingkøbing-Skjern KommuneVed Fjorden 66950 RingkøbingDirekte telefon 9974 1076Mobiltelefon 2090 4124email: niels.erik.kjaergaard@rksk.dk


Fra: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Emne: SV: Vedr.: Re: Torvet 22, Ringkøbing
Dato: 18. feb. 2013 kl. 17.13.44 CET
Til: Niels Erik Kjærgaard <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>
Cc: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>


Hej Niels Erik

Tak for din tilbagemelding.

Jeg ser frem til den kommende snak om mulighederne.

MVH

Hans-Ole

Opsamling efter morgenmøde d. 7.3.13


Jakob Bisgaard---11-03-2013 10:38:39---Hej Kan i hjælpe med at afklare om dette kan være en løsning.

Fra: Jakob Bisgaard/JABIS/RKSK
Til: 
"Martin Petersen" <
Til: "Martin Petersen" <martin.petersen@rksk.dk>, "Gunnar Frandsen" <gunnar.frandsen@rksk.dk>
Dato: 
11-03-2013 10:38
Emne: 
Fwd: Nedrivning af den gl. musikskolen i Ringkøbing??
Dato: 11-03-2013 10:38Emne: Fwd: Nedrivning af den gl. musikskolen i Ringkøbing??
HejKan i hjælpe med at afklare om dette kan være en løsning.
Mvh JakobStart på videresendt besked:Fra: "Niels Erik Kjærgaard" <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>
Dato:
 11. mar. 2013 10.09.07 CET
Til:
 "Jakob Bisgaard" <
Dato: 11. mar. 2013 10.09.07 CETTil: "Jakob Bisgaard" <jakob.bisgaard@rksk.dk>
Cc:
 "Mogens Pedersen" <
Cc: "Mogens Pedersen" <mogens.pedersen@rksk.dk>
Emne:
 Nedrivning af den gl. musikskolen i Ringkøbing??
Emne: Nedrivning af den gl. musikskolen i Ringkøbing??
Hej JakobIver og jeg havde i torsdags møde med repræsentanter fra menighedsrådet i Ringkøbing. Emnet var køb af Amtsrådhuset eller Den gl. Musikskolen. 
Under snakken blev vi spurgt om musikskolen kan nedrives med henblik på at bygge en ny ejendom på matriklen. Hvilke muligheder er der for det eller rettere: Er der noget til hinder for det?
Med venlig hilsen
Niels Erik KjærgaardKommunaldirektørRingkøbing-Skjern KommuneVed Fjorden 66950 RingkøbingDirekte telefon 9974 1076Mobiltelefon 2090 4124email: niels.erik.kjaergaard@rksk.dk

email: niels.erik.kjaergaard@rksk.dk----- Videresendt af Niels Erik Kjærgaard/NEKJA/RKSK den 19-03-2013 08:53 -----
Fra:        Jakob Bisgaard/JABIS/RKSKTil:        "Niels Erik Kjærgaard" <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>Dato:        14-03-2013 07:48Emne:        Fwd: Nedrivning af den gl. musikskolen i Ringkøbing??
Hej Niels Erik
Du får lige denne fra Gunnar. Der er mulighed for nedrivning og bygning af nyt men der en række krav der skal tilgodeses.
Gunnar beskriver en mulig proces herunder.
Mvh Jakob
Start på videresendt besked:
Fra: "Gunnar Frandsen" <gunnar.frandsen@rksk.dk>
Dato: 13. mar. 2013 16.15.55 CET
Til: "Jakob Bisgaard" <jakob.bisgaard@rksk.dk>
Emne: Nedrivning af den gl. musikskolen i Ringkøbing??Hej Jakob
Bebyggelsen ved Kirkepladsen 1 er registreret med en bevaringsværdi på 6 på en skala fra 1 til vist nok 9, hvor 1 er høj bevaringsværdi.
Hverken i lokalplanen eller i med hensyn til bevaringen er der principiel noget til hinder i at nedrive bygningen og genopføre en ny boligbebyggelse.
Men der vil være en række vilkår til den nye bebyggelse, da lokalplanen lægger vægt på, at den nye bebyggelse arkitektonisk tilpasses området.
Endvidere vil der ved opførelse af nyt byggeri sandsynligvis skulle meddeles dispensation fra bl.a. bebyggelsesprocenten som er på 110 i lokalplanen. Antal etager, opholdsarealer og manglende p-pladser vil der også skulle findes en løsning på, evt. ved en dispensation fra lokalplanen og ved indbetaling til p-fonden. 
Jeg kunne se en løsning, hvor den nye bebyggelse tilpasses den nuværende med hensyn til facadelinier, bygningshøjde og bygningsstørrelse, men der vil som nævnt være dispensationer inden der kan meddeles byggetilladelse
Derfor foreslås, at der udarbejdes et skitseprojekt der kan tages stilling til, og som der kan foretages de nødvendige høringer ud fra, inden købsaftalen afsluttes.
En sidste ting mht. parkeringspladser som kan blive et tema:
Hvis den bestående bygning består og kun ændrer anvendelse kan det "lovlige underskud" af p-pladser medregnes.
Hvis den bestående bebyggelse nedrives og der opføres ny bebyggelse med en anden anvendelse, skal p-plads behovet fastslås ud fra kravet til ny bebyggelse (1 p-plads pr. boligenhed)
Med venlig hilsen
Gunnar Frandsen
Fagleder
Land, By og Kultur
Tlf. 9974 1253 
Mobil 3057 0942

image001.jpg        Fra: Niels Erik Kjærgaard [mailto:niels.erik.kjaergaard@rksk.dk]
Sendt: 19. marts 2013 09:00
Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)
Cc: Gunnar Frandsen
Emne: Nedrivning af den gl. musikskolen i Ringkøbing??
Sendt: 19. marts 2013 09:00Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)Cc: Gunnar FrandsenEmne: Nedrivning af den gl. musikskolen i Ringkøbing?? 

Hej Hans-Ole og tak for snakken sidstSom du kan læse nedenfor, så er der faktisk mulighed for at nedrive den gl. musikskolen. Jeg har aftalt med Iver, at jeg sender vores interne mail-korrespondance til dig, så du må bære over med vores interne kommunikationssprog. 
Det åbner måske mulighed for en hel anden snak end de mange købsmodeller, vi havde på bordet. 
Vil du overveje mulighederne. 
Jeg sætter Gunnar Frandsen på cc, så kan du kontakte ham for at få evt. spørgsmål afklaret. 
Med venlig hilsen
Niels Erik KjærgaardKommunaldirektørRingkøbing-Skjern KommuneVed Fjorden 66950 RingkøbingDirekte telefon 9974 1076Mobiltelefon 2090 4124email: niels.erik.kjaergaard@rksk.dk'Fra: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Emne: SV: Nedrivning af den gl. musikskolen i Ringkøbing??
Dato: 26. mar. 2013 kl. 21.40.31 CET
Til: Niels Erik Kjærgaard <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>
Cc: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>


Hej Niels Erik

Tusind tak for dit engagement.

Jeg vil meget gerne have en snak med dig om de muligheder jeg ser.
Kan du finde et tidspunkt i din kalender – helst først eller sidst på dagen

Jeg glæder mig til at høre fra dig

Med venlig hilsen

Hans-Ole Jessen,
Telefon 40 33 45 98


Fra: Birthe Jensen [mailto:b.jensen@rksk.dk
Sendt:
 27. marts 2013 14:59
Til:
 Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)
Emne:
 Møde omkring Gl. musikskole i Ringkøbing m.v.
Sendt: 27. marts 2013 14:59Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)Emne: Møde omkring Gl. musikskole i Ringkøbing m.v.
Hej! Jeg skal aftale et tidspunkt hvor du mødes med Niels Erik Kjærgaard. Jeg kan foreslå den 8.4.13 kl. 07.00 på Niels Eriks kontor her i Ringkøbing. Må jeg høre nærmere! Såfremt tidspunktet ikke passer ind hos dig, finder jeg gerne et nyt tidspunkt. 
Venlig hilsen
Birthe JensenBorgmestersekretærPolitisk Administrativt SekretariatViden & StrategiDirekte tlf: 99 74 12 23e-post: b.jensen@rksk.dk
Ringkøbing-Skjern KommuneTelefon: 99 74 24 24Hjemmeside: www.rksk.dk 
Vagn Henriksen A/S – Industrivej 16 - 6900 Skjern
Koncernvirksomheder - KontaktinformationFra:        "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk>
Til:        Birthe Jensen <b.jensen@rksk.dk>
Cc:        Ellen og Poul <poulagergaard@mail.dk>, "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk>
Dato:        27-03-2013 15:14
Emne:        SV: Møde omkring Gl. musikskole i Ringkøbing m.v.
Hej Birthe

Det er rigtigt fint for mig.
Dejligt der findes morgen-mennesker

Poul Agergaard vil også gerne deltage


God påske


Med venlig hilsen

Hans-Ole Jessen,
Telefon 40 33 45 98


Fra: Birthe Jensen <b.jensen@rksk.dk>Emne: Vedr.: SV: Møde omkring Gl. musikskole i Ringkøbing m.v.Dato: 2. apr. 2013 kl. 10.16.43 CESTTil: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>

Hej  Hans-Ole!
I er velkommen.

Venlig hilsen
Birthe JensenBorgmestersekretærPolitisk Administrativt SekretariatViden & StrategiDirekte tlf: 99 74 12 23e-post: b.jensen@rksk.dk
Ringkøbing-Skjern KommuneTelefon: 99 74 24 24Hjemmeside: www.rksk.dk

Den 24/04/2013 kl. 17.52 skrev "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk>:

Hej Niels Erik


Dette forslag til brev til Økonomi- og erhvervsudvalget har jeg med til menighedsrådsmødet i aften.

Er formuleringen ok


MVH

Hans-Ole JessenFra: Niels Erik Kjærgaard [mailto:niels.erik.kjaergaard@rksk.dk]
Sendt: 30. april 2013 07:06
Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)
Emne: Re: 13.04.24 - ansøgning om kommunal opførelse af kirkehus
Sendt: 30. april 2013 07:06Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)Emne: Re: 13.04.24 - ansøgning om kommunal opførelse af kirkehus
Hej Hans Ole
Jeg vil lige høre, om du fik opbakning til brevet, så jeg kan få det til politisk behandling.
Venlig hilsen
Niels Erik Kjærgaard
Sendt fra min iPad Fra: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Emne: SV: 13.04.24 - ansøgning om kommunal opførelse af kirkehus
Dato: 30. apr. 2013 kl. 07.51.21 CEST
Til: Niels Erik Kjærgaard <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>
Cc: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>


Hej Niels Erik

Jeg fik opbakning til brevet og har afleveret det i postkassen onsdag aften med officiel underskrift af formanden og undertegnede.

Tak for hjælpen indtil videre. Håber den bliver behandlet positivt. Vi har virkelig brug for bedre faciliteter.


Vi ses vel i Porto på torsdag.


Med venlig hilsen

Hans-Ole Jessen,
Telefon 40 33 45 98

Den 28/05/2013 kl. 18.51 skrev "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)"
<ole@vhas.dk>:

Kære Niels Erik

Jeg skal til menighedsrådsmøde tirsdag d. 04.06.13 kl. 19.00

Har du nogen viden om hvordan vindene blæser for vort projekt på torvet i
Ringkøbing


Jeg håber vi sammen kan skabe et winner-winner projekt. Glæder mig til at
høre fra jer
Med venlig hilsen
Hans-Ole Jessen
Mobil: 40334598

Fra: Niels Erik Kjærgaard <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>Emne: Vedr.: Nyt kirkebys i RingkøbingDato: 28. maj 2013 kl. 19.27.28 CESTTil: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>Cc: Conni Bülow <conni.bulow@rksk.dk>


Hej Hans OleJeg har i går aftalt med Conni Bulow, at hun kontakter dig for at aftale etmødetidspunkt, hvor vi skal drøfte konkrete forslag.
Venlig hilsenNiels Erik KjærgaardSendt fra min iPad

Fra:        
"Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk> 
Til:        
Conni Bülow <conni.bulow@rksk.dk> 
Cc:        
"Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk> 
Dato:        
06-06-2013 08:24 
Emne:        
Ringkøbing Kirkehus

Hej Conni
 
 
 
Kan vi mødes torsdag d. 27. juni kl. 07.30 på Niels Erik´s kontor – så kommer vi 3 personer
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Hans-Ole Jessen,
 
Telefon 40 33 45 98
 
 
Rohde & Henriksen as - Nykærsvej 8 - 6900 Skjern
Koncernvirksomheder - Kontaktinformation 


Fra: Conni Bülow [mailto:conni.bulow@rksk.dk
Sendt:
 6. juni 2013 08:35
Til:
 Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)
Emne:
 Vedr.: Ringkøbing Kirkehus
Sendt: 6. juni 2013 08:35Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)Emne: Vedr.: Ringkøbing Kirkehus
Hej Hans -Ole
Jeg vender tilbage hurtigst muligt vedrørende en endelig aftale.
Med venlig hilsen
Conni BülowJura & Udbud,Viden & Strategi,Ringkøbing-Skjern KommuneVed Fjorden 66950 Ringkøbing
Tlf. 99 74 24 24 lokalnr. 1319
E-mailadresse: conni.bulow@rksk.dk


Fra:        "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk>
Til:        Conni Bülow <conni.bulow@rksk.dk>
Dato:        06-06-2013 08:37
Emne:        SV: Vedr.: Ringkøbing Kirkehus
tak

Fra: Conni Bülow [mailto:conni.bulow@rksk.dk]
Sendt: 6. juni 2013 17:32
Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)
Emne: Vedr.: SV: Vedr.: Ringkøbing Kirkehus
Sendt: 6. juni 2013 17:32Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)Emne: Vedr.: SV: Vedr.: Ringkøbing Kirkehus
Hej Hans OleDet er ok med mødet som foreslået af jer den 27 juni kl. 7.30 her på Rådhuset.
Med venlig hilsen
Conni BülowJura & Udbud,Viden & Strategi,Ringkøbing-Skjern KommuneVed Fjorden 66950 Ringkøbing
Tlf. 99 74 24 24 lokalnr. 1319
E-mailadresse: conni.bulow@rksk.dkFra: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Emne: VS: Vedr.: SV: Vedr.: Ringkøbing Kirkehus
Dato: 6. jun. 2013 kl. 17.37.17 CEST
Cc: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>


Hej venner

Så er tidspunktet lagt fast.
Husk at sætte det ind i kalenderen.Med venlig hilsen

Hans-Ole Jessen,
Telefon 40 33 45 98 
Fra: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Emne: Ringkøbing Menighedsråd - nyt kirkehus
Dato: 7. aug. 2013 kl. 20.47.05 CEST
Til: Niels Erik Kjærgaard <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>
Cc: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>


Kære Niels Erik

Jeg har nu arbejdet med forskellige scenarier omkring egen opførelse kontra kommunalt opført kirkehus.

Jeg savner lige lidt finpudsning og sparring. Kunne du finde tid til mig i en halv time for lidt hjælp. Der kommer kun mig.Med venlig hilsen

Hans-Ole Jessen,
Telefon 40 33 45 98

Fra: Birthe Jensen [mailto:b.jensen@rksk.dk]
Sendt: 8. august 2013 10:15
Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)
Emne: Ringkøbing Menighedsråd - nyt kirkehus
Sendt: 8. august 2013 10:15Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)Emne: Ringkøbing Menighedsråd - nyt kirkehus
Hej!
Jfr. mail vil jeg høre om du har mulighed for at komme til møde med Niels Erik Kjærgaard den 15.8.13 kl. 12.30 på Niels Eriks kontor.
Må jeg høre nærmere.

Venlig hilsen
Birthe JensenBorgmestersekretærPolitisk Administrativt SekretariatViden & StrategiDirekte tlf: 99 74 12 23e-post: b.jensen@rksk.dk
Ringkøbing-Skjern KommuneTelefon: 99 74 24 24Hjemmeside: www.rksk.dk

Fra: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Emne: SV: Ringkøbing Menighedsråd - nyt kirkehus
Dato: 8. aug. 2013 kl. 13.39.01 CEST
Til: 'Birthe Jensen' <b.jensen@rksk.dk>


Hej Birthe

Det passer mig rigtigt fint


MVH

Hans-Ole
Fra: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Emne: Køb Kirkepladsen 1, Ringkøbing
Dato: 10. sep. 2013 kl. 12.18.10 CEST
Til: 'Niels Erik Kjærgaard' <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>
Cc: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>


Kære Niels Erik


Jeg har forsøgt at skrive lidt til Økonomi- og erhvervsudvalget.

Vil du ikke læse det igennem og fortælle om der skal uddybes nærmere eller omformuleres noget.

Jeg glæder mig til at høre fra dig – jeg kommer også gerne på besøg, hvis det er bedre og nemmere.


MVH

Hans-Ole Jessen
40334598
Med venlig hilsen

Hans-Ole Jessen,
Telefon 40 33 45 98


Fra:        "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk> 
Til:        "conni.bulow@rksk.dk" <conni.bulow@rksk.dk> 
Cc:        "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk> 
Dato:        01-10-2013 08:51 
Emne:        Kirkepladsen 1, Ringkøbing. -  købstilbud 
Hej Conni Bülow

På vegne af Ringkøbing Sogn Menighedsråd har jeg her til morgen afleveret købstilbud i jeres postkasse.

Vil du venligst bekræfte at I har modtaget tilbuddet indenfor tidsrammerne.

Med venlig hilsen
Hans-Ole Jessen
Mobil: 40334598
 
Fra: Conni Bülow <conni.bulow@rksk.dk>
Emne: Vedr.: Kirkepladsen 1, Ringkøbing. - købstilbud
Dato: 1. okt. 2013 kl. 10.23.56 CEST
Til: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>


Hej Hans Ole Jeg har fået kigget i postkassen og vi har modtaget et brev fra menighedsrådet, son jeg åbner kl. 12.00 Med venlig hilsen
Conni BülowJura & Udbud,Viden & Strategi,Ringkøbing-Skjern KommuneVed Fjorden 66950 Ringkøbing
Tlf. 99 74 24 24 lokalnr. 1319
E-mailadresse: conni.bulow@rksk.dk
Fra: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Emne: Kirkepladsen 1, Ringkøbing
Dato: 7. okt. 2013 kl. 07.08.32 CEST
Til: Niels Erik Kjærgaard <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>
Cc: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>, Ellen og Poul <poulagergaard@mail.dk>


Kære Niels Erik

Så truer en ny uge med spændende udfordringer.

Hvis kommunen er interesseret i en videre drøftelse af vort tilbud på Kirkepladsen 1, Ringkøbing vil jeg meget gerne videre med processen.

Jeg ville gerne om vi kunne have skitserne til en aftale klar inden næste møde i menighedsrådet d. 24. oktober. Så kunne aftalen endelig vedtages i menighedsrådet denne dag, komme på økonomiudvalget d. 04.11.13 og endelig i byrådet d. 12.11.13


Kan vi overholde denne køreplan.


Med venlig hilsen

Hans-Ole Jessen,
Telefon 40 33 45 98
Fra: Hans-Ole Jessen [mailto:ole@nicoole.dk]
Sendt: 23. oktober 2013 22:52
Til: conni.bulow@rksk.dk
Cc: Poul Agergaard; Inger Lise Hagde Jessen; Ingeborg Kaasing Bülow; Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)
Emne: Køb af Kirkepladsen 1, Ringkøbing

Hej Conni

Jeg skal herved bekræfte at menighedsrådet her til aften har godkendt og accepteret købet af Kirkepladsen 1, Ringkøbing på de aftalte betingelser.

Jeg vedhæfter denne accept.


Vi ser frem til modtagelse af endelig købsaftaleMed venlig hilsen

Hans-Ole Jessen,

Telefon 40 33 45 98


Fra: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Emne: VS: Køb af Kirkepladsen 1, Ringkøbing
Dato: 24. okt. 2013 kl. 06.52.45 CEST
Cc: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>


Kære Niels Erik

Jeg fik godkendt vore aftaler på menighedsrådsmødet i går aftes.

Tak for dit store engagement og hjælp for gennemførelsen af handlen.
Vi er meget tilfredse og oprigtig glade for det er lykkedes os at komme i mål, og nu kan koncentrere os om opførelse af et nyt kirkehus for Ringkøbing Sogn.


MVH

Hans-Ole

Den 24/10/2013 kl. 07.02 skrev "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk>:

Kære Niels Erik

Jeg fik godkendt vore aftaler på menighedsrådsmødet i går aftes.

Tak for dit store engagement og hjælp for gennemførelsen af handlen.
Vi er meget tilfredse og oprigtig glade for det er lykkedes os at komme i mål, og nu kan koncentrere os om opførelse af et nyt kirkehus for Ringkøbing Sogn.


MVH

Hans-Ole

Fra: Niels Erik Kjærgaard [mailto:niels.erik.kjaergaard@rksk.dk]

Sendt: 24. oktober 2013 07:43

Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)
Emne: Re: VS: Køb af Kirkepladsen 1, Ringkøbing
Sendt: 24. oktober 2013 07:43 
Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)Emne: Re: VS: Køb af Kirkepladsen 1, Ringkøbing
Kære Hans Ole
Super godt. Så er vi også videre med denne gode historie. Har I vurderet, om vi skal udsende en fællespressemeddelelse om det. Vi kan godt skrive og sende den?
Venlig hilsen
Niels Erik Kjærgaard
Sendt fra min iPad


Den 24/10/2013 kl. 07.54 skrev "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk>:

Hej Niels Erik

Jeg synes det ville være en god ide med en fælles pressemeddelelse. Poul og jeg talte om det i går aftes.
Vi var lidt usikre på hvordan vi formulerer os omkring nedrivning af ejendommen. Vi ønsker jo ikke den store pressedækning og være med til at skabe evt. stort røre omkring dette. Jeg har ikke fornemmelse af hvor mange følelser man har for den gamle borgerskole i Ringkøbing.

Vi skal derfor have historien fortalt på en god og positiv måde.

Jeg synes det vil være meget fint hvis I vil udfærdige et oplæg. På forhånd tak


MVH


Hans-OleFra: Niels Erik Kjærgaard <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>Emne: Vedr.: SV: VS: Køb af Kirkepladsen 1, RingkøbingDato: 24. okt. 2013 kl. 07.56.36 CESTTil: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>Cc: Jesper Lemming <jesper.lemming@rksk.dk>

Fint. Jeg får udarbejdet et oplæg og sætte jesper Lemming ind i sagen. Han kontakter så efterfølgende dig og får tilrettet teksten, så alle kan tiltræde den.
Venlig hilsen
Niels Erik Kjærgaard
Sendt fra min iPad

Pressemeddelelsen :

Fra: Hans-Ole Jessen [mailto:ole@nicoole.dk]
Sendt: 23. oktober 2013 22:52
Til: conni.bulow@rksk.dk
Cc: Poul Agergaard; Inger Lise Hagde Jessen; Ingeborg Kaasing Bülow; Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)
Emne: Køb af Kirkepladsen 1, Ringkøbing

Hej Conni

Jeg skal herved bekræfte at menighedsrådet her til aften har godkendt og accepteret købet af Kirkepladsen 1, Ringkøbing på de aftalte betingelser.

Jeg vedhæfter denne accept.


Vi ser frem til modtagelse af endelig købsaftaleMed venlig hilsen

Hans-Ole Jessen,
Telefon 40 33 45 98Underskrevet købsaftale :

Fra: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)
Sendt: 4. december 2013 18:30
Til: iver.enevoldsen@rksk.dk; Niels Erik Kjærgaard
Cc: Poul Agergaard; Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as); ja@tegnestuen-fjordlyst.dk; Lis Jessen; Sv. Aage Hoppe; Kaj Møller
Emne: Kirkepladsen 1, Ringkøbing

Kære Iver og Niels Erik

Tillykke med valget. 
Det var naturligvis noget af en mavepuster, men dejligt at opleve, det er lykkedes jer at samle tropperne og fået besat de enkelte poster i samarbejdet.
I ønskes god vind i byrådsarbejdet de næste fire år.

Med hensyn til vores lille fælles sag – Kirkepladsen 1, Ringkøbing – kører den efter et fantastisk godt og engageret samarbejde med forvaltningen helt efter vores aftalte plan.
Sagen er nu sendt ud i nabohøring med evt. tilbagemelding senest d. 16. december. Hvorefter den kan behandles dels i Teknik og Miljø samt i byrådet d. 17. december.

Jeg synes vi har haft en god og konstruktiv dialog med forvaltningen, ved Gunnar Frandsen, og to indkaldte konsulenter (Henrik Lindquist og Søren Damgaard Jensen) omkring principperne i facadeudtrykket. 
Det har udmøntet sig i vedhæftede tegninger fra arkitekten Johnny Andersen, Stauning. Jeg synes han har ramt det rigtigt godt.

Den resterende del af processen og forløbet i det administrative system har jeg ikke meget kendskab til eller indflydelse på, hvorfor jeg vil beder jer være opmærksomme på projektet, så vi sikrer os, der kan foretages endelig godkendelse på byrådsmødet d. 17. december 2013.

Tak til jer begge for den velvilje og det engagement I har udvist i samarbejdet. Jeg er sikker på vi får opført en ny bygning som alle Ringkøbing-borger vil være tilfredse med og stolte over.
Med venlig hilsen

Hans-Ole Jessen,
Telefon 40 33 45 98

se vedhæftede tegninger 


Fra: "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk>
Dato: 16. dec. 2013 15.08.39 CET
Til: "Niels Erik Kjærgaard" <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>
Emne: Kirkepladsen 1 Ringkøbing


Køre Niels Erik

Jeg har lige været sammen med udvalget for Teknik Og Miljø.
Jeg fik der indtryk af at vores handel ikke er på dagsordenen i byrådet i morgen. Er det korrekt.


Med venlig hilsen

Hans-Ole Jessen
Telefon 40334598

Den 16/12/2013 kl. 21.15 skrev "Mogens Pedersen" <mogens.pedersen@rksk.dk>:
Hej Niels erik

Jeg tillader mig at sende cc til hans Ole.

Et flertal på 6 besluttede at imødekomme ansøgningen fra menighedsrådet. Der skal lige ske lidt bearbejdning af projektet, men det tror jeg også er menighedsrådets forventning, og det vil ikke give problemer. 

det var iøvrigt en rigtig god besigtigelse, synes jeg. Den fik afgørende betydning for udvalget, og da Bevaringsforeningen også var til stede, tror jeg, at der blev skabt god åbenhed om beslutningen.

Mvh


Mogens
Den 16/12/2013 kl. 21.17 skrev "Niels Erik Kjærgaard" <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>:
Hej Mogens
Jeg vil lige høre, om der er en tillægsdagsorden på vej vedr. Nedennævnte.

Venlig hilsen
Niels Erik Kjærgaard
Sendt fra min iPadDen 16/12/2013 kl. 21.31 skrev "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk>:

Hej begge

Tusind tak for orientering

Betyder det beslutningen kommer på byrådsmødet i morgen

Med venlig hilsen

Hans-Ole Jessen
Telefon 40334598


Fra: Mogens Pedersen <mogens.pedersen@rksk.dk>
Emne: Vedr.: Kirkepladsen 1 Ringkøbing
Dato: 16. dec. 2013 kl. 21.34.29 CET
Til: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Cc: Niels Erik Kjærgaard <niels.erik.kjaergaard@rksk.dk>, "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>


Hej begge

Nej, der er truffet afgørelse.

Mvh

Mogens

Fra: Gunnar Frandsen <gunnar.frandsen@rksk.dk>
Emne: BYG - afgørelse (Sagsref.: 2013110717TA)
Dato: 19. dec. 2013 kl. 14.55.54 CETKære alle 

Vedlagt fremsendes Teknik- og miljøudvalgets afgørelse vedr. Kirkepladsen 1. 

Venlig hilsen 
Gunnar Frandsen 
Fagleder 
Direkte tlf. 9974 1253 
e-mail: gunnar.frandsen@rksk.dk