torsdag den 19. november 2015

Referat fra menighedsrådsmøde 19.11.15


Referat fra menighedsrådsmøde 19. november 2015  punkt 450 vedr. kirkehus
 
Provst Lone Hvejsel erklærede sig inhabil i punktet.

Hans Ole Jessen orienterede om:
- at provstiudvalget havde givet afslag på et ekstraordinært lån på 3.5 mio kr.
- at byggeudvalget var gået i tænkeboks for at se, hvilke muligheder der var.

Udvalget har kigget på forskellige lejemål, et byggeri et helt andet sted samt på byggeriet Kirkepladsen 1.
Hvis man skulle have et lejemål, skal udgiften til indretning afskrives over et vist antal år, og det vil blive til en hel del penge.
Samtidig skal Kirkepladsen 1 reetableres, hvilket også vil koste penge, så det er ikke den vej, byggeudvalget vil gå.
Byggeudvalget gik tilbage til bygningen på Kirkepladsen 1 og fandt ud af, hvad man har behov for.
"Need to have" - i stedet for "nice to have".

Udvalget besluttede at komme med et rimeligt forslag, der betyder, at man
skærer hele kælderen væk, og fordeler lokalerne i kælderen på de to øvrige etager
stueplan:
personalerum, toilet og bad m.v. flyttes fra kælderen, præstekontor, kopi- og printerrum gøres større, da der ikke bliver noget AV-rum i kælderen. Resten af rummene er identiske med det tidligere projekt
1 sal:
Konfirmandstuerne, elevator og handicaptoilet/toilet er uændret, et teknik-/depot-/vaskerum flyttes fra kælderen, et anretterkøkken flyttes fra kælderen, arkivboks.


Der forsvinder et stort kælderrum, lokaler til provst og provstisekretær samt kontor til menighedsplejen. Huset kommer ikke til at indeholde disse funktioner.
Der har været en drøftelse med de håndværkere, som gav tilbud ved licitationen.
Det betyder, at man går fra håndværkerudgifter på 12.5 mio til 10 mio. kr. En besparelse på 2,5 mio. kr.
Hertil skal lægges reparation af gavl på Skolebo, øvrige byggeudgifter, projektering, byggesagsomlostninger m.v., så de samlede byggeomkostninger bliver på 11.5 mio kr.
Finansiering:
Kirke- og præsteembedskapital (tidl. Præstebolig)           1.190.000 kr.
Bevilget en opsparing i provstiet i 2015                          1.065.000 kr.
Overførsel fra drift i 2014                                                 400.000 kr.
Egenfinansiering over løbende drift i år og næste år           945.000 kr.
Stiftslån i provstiet                                                       6.500.000 kr.
Forhøjelse af stiftslån i provstiet                                    1.000.000 kr.
 
Argumentationen for at forhøje stiftslånet med 1 mio er, at der har været en prisstigning på 820.000 kr. der svarer til den almindelige indeksregulering, når byggeperioden er fastsat samt skærpede krav til miljøhåndtering, altan m.v. til i alt 1.154.000 kr.

Byggeudvalget mener dermed, at menighedsrådet kan anmode provstiudvalget om en forhøjelse af stiftslånet på 1 mio kr.
Tidsmæssigt skal der forhandles med håndværkerne inden den 21. december i år.

Der blev ikke stillet spørgsmål til Hans Ole Jessens gennemgang. Herefter stemte alle menighedsrådsmedlemmer for indstillingen fra byggeudvalget.
Efterfølgende blev det oplyst, at hullet på Kirkepladsen skal fyldes op. Og det kommer til at koste 130.000,- incl. moms. Et beløb som menighedsrådet nikkede godkendt til.