tirsdag den 24. november 2015

Provstiudvalgets beslutning har vidtrækkende konsekvenser


Læserbrev i dagens Dagblad :

Vil provstiudvalget blåstemple menighedsrådets udemokratiske proces?

Menighedsrådet besluttede den 19. november 2015 at søge provstiudvalget om forhøjelse af det allerede bevilgede lån med 1 mio kr. til menighedshus. Sagen forelægges provstiudvalget den 25. november 2015. Godkender provstiudvalget forhøjelsen, underskrives kontrakt med håndværkerne senest den 21. december 2015.

Samtidig besluttede menighedsrådet efter opfordring fra knap 50 medlemmer (heriblandt undertegnede) af sognet at indkalde til menighedsmøde den 14. januar 2016 - d.v.s. 2,5 måned efter anmodningen om afholdelse af menighedsmødet er fremsendt og knap 2 måneder efter, at menighedsrådets beslutning er taget.

Anmodningen om afholdelse af menighedsmøde indeholdt bl.a. følgende spørgsmål:

Hvordan vil Menighedsrådet medinddrage menigheden i den kommende proces om etablering af et eventuelt nyt menighedshus, herunder hvad skal der ske med den gamle musikskolegrund?

Hvordan ser den økonomiske situation ud i Ringkøbing Sogn i årene 2015 og fremover, mindst til og med 2019? og hvorledes kan et eventuelt nyt menighedshus finansieres, og hvordan vil en sådan finansiering påvirke det samlede aktivitetsniveau i Ringkøbing Sogn og de ansattes arbejdsvilkår ?

Hvordan forholder menighedsrådets medlemmer sig til flg. udtalelse af formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, i Kristeligt Dagblad den 4.9.2015:

”Et menighedsråd udspringer i høj grad af det, man kunne kalde menighedens fællesskab, men man risikerer at få nogle menighedsråd, som er meget vendt ind imod sig selv. Der ligger en udfordring for alle menighedsråd i at være opmærksomme på, at de, selvom de udspringer af det engagerede fællesskab i menigheden, har en forpligtelse, som rækker længere ud i sognet”.

Alle meget vigtige spørgsmål at få besvaret, inden der træffes beslutning i sagen om det kommende menighedshus.

Ved at afholde menighedsmødet efter at alle beslutninger er truffet og kontrakter underskrevet, undgår menighedsrådet behændigt muligheden for en konstruktiv dialog med menighedens medlemmer om menighedshuset. Det er uværdigt, at menighedsrådet som et demokratisk organ ikke vil i dialog med sin menighed – især da i en sag, hvor konstruktiv dialog i hele forløbet har været totalt fraværende. Her var der dog en mulighed for at forsøge at rette op på dette.

Provstiudvalget har muligheden for at vælge at udsætte sagen, til menighedsmødet har været afholdt, for at give menigheden lejlighed til at komme i dialog med menighedsrådet. Eller vil provstiudvalget nu blåstemple menighedsrådets udemokratiske proces?

Lars Hansson
Markskellet 2
6950 Ringkøbing