fredag den 4. december 2015

Musikskolen skulle lade livet for dette skrabede menighedshusprojekt !!


Vi husker alle Hans Ole Jessens blændende præstentation på menighedsmødet i Rådhushallen for et år siden. Han var lidt tør i halsen - men som vi siden har erfaret, gemte han på en stor hemmelighed - nemlig Marxens notat om Musikskolens bevaringsværdi.

Trods det lykkedes det ham med stor bestemthed flere gange at sige  :

Kirkepladsen 1 blev fravalgt fordi man ikke kunne være der :

(fra HOJ slides ved menighedsmødet 11.12.14)

Menighedsrådets byggeudvalg kunne til menighedsrådsmødet d. 19. nov. (se referat her )
præsentere et skrabet projekt, hvor kælder og provstikontor var slettet.

Altså mindre plads og færre indtægter fremover 


Menighedsrådsmøde torsdag  19. november 2015

 
Beslutningsforslag  til  pkt.  450 - I
 

Kirkepladsen 1, Ringkøbing – opførelse af nyt kirkehus

 
Siden Ringkøbing Provstis afslag d. 21. oktober 2015 på menighedsrådets ansøgning om udvidelse af den bevilligede låneramme på kr. 6.500.000,00, har byggeudvalget afsøgt forskellige muligheder.

Byggeudvalget indstiller herved til menighedsrådets beslutning, at der opføres nyt kirkehus på Kirkepladsen 1, Ringkøbing, i en reduceret udgave.

Det betyder, at kælderen helt udgår af projektet.

Den ydre udformning af bygningen berøres ikke, idet den vil fremstå fuldstændigt som på oprindelige facadetegninger.

Den nye indretning betyder
 

1.       provstikontor til provst og provstisekretær udgår
   2.       kontor til menighedsplejen udgår
3.       personaleomklædning og bad reduceres – placeres i stueplan
4.       anrettekøkken reduceres – placeres på 1. sal
5.       øvrige rum ændres ikke
 

Budget for nybyggeriet er opført med baggrund i forhandling med de enkelte entreprenører, der var billigst ved licitationen   (alle priser er incl. moms)

 

    Håndværkerudgifter                                    Nedbrydning                                      872.687,50
                                                                         Murerarbejde                                  4.785.586,25    
                                                                         Tømrerarbejde                                2.021.625,00
                                                                         Blikarbejde                                          57.875,00
                                                                         El-arbejde                                           623.250,00
                                                                         VVS- og ventilationsarbejde           1.026.856,25  
                                                                         Malerarbejde                                      207.766,25
                                                                         Gulvarbejde                                        109.062,50
                                                                         Elevator                                               356.250,00     10.060.958,75
 

     Øvrige bygge- og anlægsomkostninger     Øvrige bygningsarbejder                      220.062,50          220.062,50
                                             
    Øvrige omkostninger                                   Projektering                                       529.750,00
                                                                         Omkostninger                                    294.751,56
                                                                         Byggesags udsættende omkost.        151.827,00
                                                                         Uforudseelige udgifter                      242.650,19          1.218.978,75
 
     Byggebudget i alt incl. moms                                                                                                      11.500.000,00

 

Med udgangspunkt i et samlet byggebudget på kr. 11.500.000,00,  foreslås finansieringen således
Budget i h.t. ovenstående specifikation                                                                                                   kr. 11.500.000
Finansiering

                             Kirke- og præsteembedekapitaler                            kr.    1.590.000

                             Bevilliget opsparing fra provsti 2015                      kr.    1.065.000

                             Overførte midler fra drift 2014                                kr.       400.000

                             Egenfinansiering over løbende drift                        kr.       945.000

                             Bevilliget stiftslån                                                       kr.    6.500.000

                             Forhøjelse af stiftslån                                                kr.    1.000.000                               kr. 11.500.000  

 Der er i forhold til budget af januar 2014 indarbejdet

     Prisstigning i flg. index- regulering   (jan. 14 – juni 16    132,0  -  1143,4)             820.455,00
     Øgede miljøomkostninger                                                                                         360.938,00
     Udvidede vinterforanstaltninger                                                                                 75.000,00        
     Personale-altan                                                                                                            56.250,00
     Byggesags udsættende omkostninger                                                                        151.827,00           1.464.470,00

 Med denne baggrund ansøges Ringkøbing Provsti om en forhøjelse af den oprindelige lånebevilling kr. 6.500.000,00
 med kr. 1.000.000,00.

 Beslutning:

Ved positiv accept fra Ringkøbing Provsti på ansøgning om forhøjelse af låneramme med kr. 1.000.000,00, bemyndiges byggeudvalget til gennemførelse af kontraktforhandlinger med håndværkerne og igangsætning af byggeriet.