onsdag den 13. maj 2015

Menighedsmøde 12. maj i Rådhushallen
Lars Hansson opfordring til menighedsrådet :
Det sværeste i denne verden er at ændre sine beslutninger. Det kræver gode og helst nye argumenter. Jeg synes, at Menighedsrådet har fået både gode og nye argumenter her i aften for at gå hjem og overveje situationen igen, Begrundelsen for den oprindelige beslutning byggede udelukkende på økonomien. Bo Christensen har gennemgået økonomien og givet os alle en klar opfattelse af, at renovering byggende på Ebbe Marxens renoveringsforslag ikke er dyrere end nybyggeri, heller ikke fsv angår driftsudgifterne.
Menighedsrådet opfordres derfor til time–out og eftertanke.
Menighedsrådet opfordres til at skåne den kulturhistoriske værdi og bevaringsværdige arkitektur som bygningen repræsenterer – og har vundet hævd på ved Kirkepladsen. Hvis bygningen rives ned, er den kulturhistoriske værdi jo væk for altid – det kan ikke gøres om.
Menighedsrådets opfordres til helhjertet at arbejde videre med renoveringsforslagets kvaliteter, trimme indretningen, anlægs–og driftsøkonomi og gennemføre arbejdet med at indhente fondsmidler til projektet, hvis det er nødvendigt.
Følger Menighedsrådet denne opfordring vil det være en sejr for os alle – både for Menighedsrådet, for den samlede menighed og for byen. Det vil være en værdig vej frem, der ikke splitter byen, men tværtimod forener byen og fastholder sammenhængskraften i Ringkøbing.
Jeg tror, at jeg har hele forsamlingen bag mig i denne opfordring.
Så mine sidste ord: følg denne opfordring til time-out og eftertanke!

Denne opfordring tog menighedsrådet ikke imod. 
Det officielle referat kom til at se således ud :