onsdag den 6. maj 2015

Vaffeltog som optakt til 12. maj menighedsmødet
Ringkøbing d. 6. maj 2015

PRESSEORIENTERING

Ringkøbing :
Borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte inviterer til Vaffeltog d. 12.5. og opfordrer alle til at gå til menighedsmøde.
Der har i et par år været uro om etablering af kirkehus for menigheden ved Ringkøbing Kirke.
Menighedsrådet købte i efteråret 2013 nabobygningen til kirken – den gamle Borger- og Realskole siden kendt som Musikskolen. Dette var til stor glæde for byen, idet man havde en forventning om, at bygningen nu var i gode hænder.

Menighedsrådet havde siden 2010 ved flere udbudsrunder budt på Musikskolen. Købssummen blev 1,8 mio kr. og samtidig blev der givet nedrivningstilladelse.
Trods protester fra Bevaringsforening og borgere i Ringkøbing fastholdt menighedsrådet, at man ønskede nedrivning frem for renovering af den eksisterende bygning.

Bevaringsforeningen påklagede nedrivningstilladelsen, men Natur- og Miljøklagenævnet kunne ikke give medhold i klagen.

Debatten blussede igen op i dagspressen og 19. november 2014 samledes 400 borgere til protest-fakkeltog.
Der blev indkaldt til ekstraordinært menighedsmøde, som mundede ud i, at menighedsrådet skulle gå i dialog med Bevaringsforeningen. Menighedsrådet indvilligede i at


lade en uvildig arkitekt komme med forslag til renovering. Dette forslag forelå 18. marts, 3 dage efter at man havde holdt ordinært menighedsmøde.
Først 9. april blev renoveringsforslaget drøftet med Bevaringsforeningen, og samme aften besluttede menighedsrådet med 7 stemmer mod 3 at fastholde den oprindelige beslutning om nybygning.


De 3, der stemte imod, talte for, at man skulle afsøge mulighederne for at søge fondsmidler til renovering af den gamle smukke bygning.
Renoveringsforslaget er ikke blevet offentliggjort af menighedsrådet. Det har ikke været vist i dagspressen. Menigheden er ikke blevet informeret.

Derfor har 25 sognebørn igen indkaldt til ekstraordinært menighedsmøde med det formål at blive informeret om renoveringsforslaget og drøfte menighedsrådets beslutning.
Borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte indkalder til VAFFELTOG fra Musikskolen forud for menighedsmødet d. 12. maj. – se vedlagte annonce.
Vi opfordrer alle byens borgere og i særdeleshed sognebørnene til at deltage i optoget og mødet i Rådhushallen.