søndag den 24. maj 2015

Oprindelige meddelse fra RkSk til Kirken, der søgte nedrivnings- og nybygningstilladelse


19. december 2013 ansøgte Ringkøbing Kirke forvaltningen Land, By og Kultur - Byg og Miljø v. Gunnar Frandsen om nedrivningstilladelse til Kirkepladsen 1 og tilladelse til opførelse af en ny bebyggelse til kirke- og sognehus. 
Nedenstående passus, spec. den sidste linje,  blev af mange incl. Bevaringsforeningen læst som at tilladelse til nedrivning hang uløseligt sammen med godkendelse af nybygning :