onsdag den 12. august 2015

Kristeligt Dagblad - fremtrædende kulturpersoner kritiserer menighedsråd for at rive ned.

Professor Bjørn Nørgård 

knytter Ringkøbing sagen sammen med nedrivning af bevaringsværdige præstegårde : 

Kristeligt Dagblad 12. august 2015

Kunstnere kritiserer kirken for nedrivninger

Fremtrædende kulturpersoner kritiserer menighedsråd for at rive bevaringsværdige præstegårde ned. 

Kirkeministeren involveres i sagen, men han henviser til kommunerne og Kulturstyrelsen.
Kristeligt Dagblad 12. august 2015
Artiklen fra KD om købstæderne i historisk lys :