mandag den 12. oktober 2015

Bevar Ringkøbing Bymidte anmoder om fuld indsigt i baggrunden for Provstiudvalgets afgørelseFormanden for provstiudvalget Lone Hvejsel.

Af dagspressen fremgår, at Ringkøbing Sogns menighedsråd vil ansøge om forhøjelse af det allerede afgivne lånetilsagn til bygning af nyt Menighedshus.

Det kan læses således, at en imødekommelse af ansøgningen vil betyde , at det samlede lån vil blive på i alt 10 mio kr.
Såfremt Provstiudvalget godkender den foreliggende finansieringsplan og anbefaler den nye låneansøgning , betyder lånebeløbet på i alt 10 mio kr., at Stiftsadministrationen lige netop er bemyndiget til at bevilge det omhandlede lån uden forelæggelse for Stiftsrådet.

På den baggrund vil jeg hermed anmode om aktindsigt i alt det sagsmateriale, der kommer til at ligge til grund for Provstiudvalgets afgørelse.

Ønsket om aktindsigt omfatter også den finansieringsplan, der forelægges for Provstiudvalget, og det materiale , der ligger til grund for en vurdering af lånebeløbets størrelse i forhold til sognets medlemstal og generelle økonomiske situation sammenholdt med omfanget og nødvendigheden af det projekt, der søges midler til og i den sammenhæng, hvilke virkninger denne finansieringsplan vil have for sognets medarbejdere og for sognets øvrige aktiviteter.

Aktindsigtsbegæringen omfatter tillige aktindsigt i det økonomiske materiale, der forelægges for Provstiudvalget med henblik på, at udvalget kan foretage en vurdering af provstiets samlede økonomiske situation i år og i de kommende år, såfremt der bevilges det yderligere lån, samt den påvirkning en sådan bevilling vil have på de øvrige sogne i provstiet.

Da sagen tilsyneladende skal forelægges provstiudvalget den 21. oktober , skal jeg anmode om, at begæringen imødekommes i rimelig tid inden denne dato.

f/Bevar Ringkøbing Bymidte
Lars Hansson