fredag den 9. oktober 2015

Kirkens økonomi i ruiner

Dagbladet Ringkøbing-Skjern 9.10 : 


Dagbladet var til menighedsrådsmøde og kunne viderebringe samme oplysninger som Bevar Ringkøbing Bymidte har offentliggjort på bloggen under indlægget 8.10 - nemlig at man ville søge provstiudvalget om yderligere et lån på 3,5 mio kroner.

Personalets betænkeligheder ved den stramme økonomi blev også refereret :

Organist Klaus Jensen og kordegn Berit Bæk Højgaard gjorde begge opmærksom på, at de ville være kede af, hvis byggeriet blev så dyrt og skrabet, at der ikke blev plads til andet i budgettet.
»Bliver det så skrabet, vil vi hellere vær fri,« sagde Claus Jensen.
Han frygtede også for nabosognenes reaktioner, hvis Ringkøbing Menighedsråd nu kommer, og beder provstiet om så mange flere penge.
Hans-Ole Jessen kunne oplyse, at de poster, der havde væltet budgettet, var  byggeelementer, som var næsten en mio kr. dyrere,  og derudover var ventilationen dyrere end beregnet.

Næstformand Svend Aage Hoppe mente, at Ringkøbing Provsti allerede har sagde god for byggeriet, og at har man sagt a, må man også sige b.

Lederen i Dagbladet fredag 9.10.15

I lederen i Dagbladet skriver Julie Vesterby om menighedsrådets ansøgning om låneforhøjelse : 
"Men er det den rigtige vej at gå ? Skal menighedsrådet blive ved med at forfølge den drøm, der er blevet så markant dyrere end planlagt ? Eller skal man stoppe op og begynde helt forfra ?"

Vi kan desværre ikke bringe hele lederen for ikke at krænke Dagbladets ophavsret. 

Lederen slutter af med følgende vision : "Tænk, hvis man sammen kunne skabe en bygning, som aller parter var en del af på den ene eller anden måde. Måske en bygning, som ville være en grund til at besøge Ringkøbing for alle dem, der sætter pris på god arkitektur. "

Måske har lederen en pointe, nu hvor man har væltet en bygning som netop arkitekturkendere m. fl. satte pris på.