torsdag den 22. oktober 2015

NEJ fra provstiudvalget til ekstra-lån

Dagbladet Ringkøbing-Skjern d. 22.10.2015 

Dagbladet s forside er præget af resultatet af provstiudvalgsmødet d. 21.10  : 

Menighedsrådet havde bedt om forhøjelse af lån til kirkehusbyggeri med 3,5 mio kroner. I forvejen var der i efteråret 2014 bevilliget 6,5 mio kroner. 
Det var et enigt provstiudvalg der afviste at bevillige pengene. 
Formanden for menighedsrådet Poul Agergaard udtalte til Dagbladet, at man ikke havde nogen umiddelbar løsning på problemet, ud over at man måtte prøve at finde alternativer. 
Dagbladet har talt med Ole Kamp, formand for teknik- og miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern kommune. Han har en forventning om at grunden kommer til at se pæn ud, hvis den skal komme til at ligge ubebygget i længere tid. 
Han kan ikke forestille sig en løsning med en mindre bygning  : "En meget lille bygning ville se underlig ud på stedet."

I opslaget inde i avisen fremgår det fra alle adspurgte medlemmer af provstiudvalget, at provstiet ikke har penge til forøget lånebevilling, og at det derfor blev klokkeklart nej.