tirsdag den 9. juni 2015

Bevar Ringkøbing Bymidte om "det hemmelige notat"

Borgerinitiativ: 

»Skammelig« hemmeligholdelse

Af Poul Osmundsen, polo@berlingskemedia.dk
(sproglige ting rettet, sorry...vi hedder Bevar Ringkøbing Bymidte (ikke Midtby).)
Tirsdag den 9. juni 2015, 15:32

Bevar Ringkøbing Bymidte rystet over, at notat ikke blev fremlagt på menighedsmøde i december.

Birte Pedersen, talskvinde for Borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Midtby, er rystet over, at et vigtigt notat i spørgsmålet om nedrivning eller bevaring af den gamle musikskole er blevet hemmeligholdt indtil nu.»Det er skammeligt; det føles utrygt, at vi i den grad er blevet ført bag lyset,« siger hun.
Som omtalt i Dagbladet er det kommet frem, at menighedsrådet - eller i alt fald formand Poul Agergaard og formanden for byggeudvalget, Hans-Ole Jessen - har fået bevaringsarkitekt Ebbe Marxen til at udarbejde et notat om Musikskolens bevaringsværdi.
I notatet fastslår arkitekten, at bygningen har en langt højere bevaringsværdi end den såkaldte SAVE-værdi, den er tilkendt i Kommuneatlasset fra 1993.
Han siger også lige ud, at efter hans mening giver det ikke bare arkitektonisk men også økonomisk mening at bevare Musikskolen, restaurere den og ombygge den til kirkehus.

Ikke frem på møde

Dette notat kom ikke frem på menighedsmødet i Rådhushallen den 11. december sidste år, hvor Poul Agergaard og Hans-Ole Jessen understregede, at bygningen var i så dårlig stand, at den havde lav bevaringsværdi og at den ville blive for dyr at sætte i stand.
»Vi havde regnet med, at det var ærlige mennesker, vi stod over for, men jeg føler, at vor tillid er blevet misbrugt,« siger Birte Pedersen.
»De fremstår utroværdige, og jeg kan ikke forstå, hvis ikke det får konsekvenser for de tillidshverv, de har. Jeg håber, at biskoppen kan finde en løsning; der må være et regelsæt, der tager højde for den slags tilfælde.«

Følger for kommunen

Birte Pedersen mener også, at sagen må få følger i Ringkøbing-Skjern Kommune.
»Kommunen må ransage den måde, hvorpå den slags sager behandles. Det handler jo ikke bare om menighedsrådet men også om sagens håndtering i teknik- og miljøforvaltningen; nogle forvaltningsfolk må krumme tæer over den måde, den er blevet behandlet på,« siger hun.
»Mange kompetente folk - fra den kongelige bygningsinspektør over Bevaringsforeningen og lokale arkitekter til nu Ebbe Marxen - har jo taget afstand fra nedrivningen. Det virker, som om kommunen ikke har kompetence til at foretage arkitektoniske vurderinger.«
»Vi har klaget til biskoppen over behandlingen af sagen; jeg tror ikke, han vil lade sådan noget passere ubemærket,« tilføjer hun.
Birte Pedersen ærgrer sig over, at notatet fra Ebbe Marxen ikke kom frem.
»Det var en chance for menighedsrådet for at komme ud af den situation, det har sat sig selv i. Alle kunne have været vindere.«