søndag den 21. juni 2015

En gruppe sognebørn har taget initiativ til deponering af udmeldelser fra folkekirken i protest mod planer om nedrivning af den gamle Musikskole

Ændret formulering 23/6

Der deponeres udmeldelser fra folkekirken hvis

 Ringkøbing menighedsråd 

foranlediger nedrivning af Den gamle Musikskole 

Aktuelt er der indsamlet 57 betingede udmeldelser og indsamlingen fortsætter :


Hvis du ønsker at være med til at få Provstiudvalget til at forstå, at dette er en alvorlig sag for mange folkekirkemedlemmer -
så alvorlig, at man er parate til at ofre sit medlemsskab af folkekirken,                
så send en mail til bevarringkoebingbymidte@gmail.com med dit telefonnummer - så formidler vi kontakt til indsamlerne af udmeldelser.
 De deponerede udmeldelser bliver opbevaret hos advokat,
de bliver afleveret i  tilfælde af at nedrivning startes.