tirsdag den 9. juni 2015

Kgl. Bygningsinspektør Jens Bertelsens vurdering af den gamle Borger- og Realskole

 
 
Først lidt om SAVE registrering  - Kulturstyrelsen skriver på deres hjemmeside :
 

SAVE


Kend de arkitektoniske kvaliteter og den historiske bystruktur.
Mange danske købstæder og landbebyggelser rummer historiske bymiljøer, som er meget værdifulde også set i internationalt perspektiv.
De arkitektoniske kvaliteter kan kortlægges og vurderes med SAVE-metoden, som også er blevet anvendt i de mange udgivne kommuneatlasser.  
SAVE kan anvendes til at kortlægge og vurdere byers og bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier.
SAVE-undersøgelser kan give politikere og embedsmænd overblik over de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, og være en hjælp, når der skal tages beslutninger om byudvikling, byomdannelse eller udvikles en arkitekturpolitk eller til oplysning af borgerne om, hvad der er bevaringsværdigt.
SAVE-metoden kan danne udgangspunkt for udpegning af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, ligesom det er et godt redskab for kommunernes byggesagsbehandling. 
Tidligere SAVE-undersøgelser i forbindelse med kommuneatlas har kun registreret bygninger opført indtil 1940. Dermed er mange af velfærdssamfundets og det sene industrisamfunds bygninger ikke er medtaget. Og er deres bevaringsværdi er derfor heller ikke vurderet.
I dag anbefales det at registrere flytte grænsen helt frem til 1970, 1980 eller 1990 for få overblik over bevaringsværdierne for en større det af kommunens bygningmasse.
 
 
Så Kgl. Bygningsinspektør Jens Bertelsens vurdering -
 kommunen har baseret deres nedrivningstilladelse på en for lav SAVE værdi :