onsdag den 8. juli 2015

Dagbladet oplyser : ingen flagermus i Musikskolen

Læg mærke til at Hans Ole Jessen i en mail korrespondance, hvor vi d. 30. juni har bedt om :

3) den endelige entreprisekontrakt på "entreprise A nedbrydning" - mellem bygherren, Ringkøbing Sogn Menighedsråd og den ved licitationen(27. maj 2015) vindende entreprenør.


dertil d. 4. juli har svaret :


Ad 3.                   Vores aftale med nedbrydningsentreprenøren er p.g.a  ”flagermussagen”  sat på standby, hvorfor der endnu ikke er underskrevet kontrakt.