fredag den 31. juli 2015

Nabosognene kommer til at betale gildet


Arkitekt Bo Christensen har sendt mail til menighedsrådsmedlemmerne i Ringkøbing Provstis sogne :Kære Menighedsrådsmedlemmer i sognene i Ringkøbing Provsti.
Jeg skriver til jer da jeg finder, at I bør informeres om hvilke konsekvenser det kan få for de enkelte sogne i provstiet, som følge af de dispositioner og beslutninger som provstiet har taget på foranledning af Ringkøbing Sogn, ifm. Kirkepladsen 1 i Ringkøbing..
   
Jeg har skrevet til provstiet og gjort dem om opmærksomme på de mulige konsekvenser af, at provstiet den 24/6 har godkendt Ringkøbing Sogn byggebudget på kr. 9,5 mill. kr - på et ikke fuldt ud oplyst grundlag. 
Provstisekretæren svarer følgende.:
Provstiudvalget vil tage henvendelsen op på førstkommende møde, den 20. august 2015, velvidende, at dette måske vil være for sent, men Provsten har ingen bemyndigelse til at suspendere provstiudvalgets beslutning fra mødet den 24. juni 2015, og det vil ikke være muligt, på grund af ferie, at sammenkalde provstiudvalget inden da.
Det er provstiudvalgets ansvar at påse, at omkostninger holdes indenfor den givne ramme.
Den 24/6 vidste menighedsrådet i Ringkøbing sogn, at der vil komme en overskridelse af budgettet på 9,5 mill. kr. med som minimum 1,5 mill. kr. - hvilket man ikke oplyste provstiet.
Mit personlige gæt er en overskridelse på 2-3 mill.kr.
Med et anlægsbudget på 9,5 mill. kr. står Ringkøbing Sogn med et årligt budgetunderskud på 424.800,- jf. egne tal – som skal findes ved omlægning af opgaver og besparelser på driften. 
Ud af de samlede indtægter på kr. 5.854.000,- så udgør den nødvendige besparelse således godt 7 %. Så en større låntagning vil betyde større årlige omkostninger, som Ringkøbing Sogn reelt ikke kan bære. 
Hvis provstiet senere godkender et større budget end sognet kan bærer, så ser jeg ingen anden mulighed end at provstiet selv kommer til at finde pengene, som så i sidste instans, bliver taget fra de øvrige sogne i provstiet. 
Jeg skal undlade at remse alle fortrædelighederne op som Ringkøbing menighedsråd har stået fadder til ifm. Kirkepladsen 1, men blot oplyse at det er et faktum, at Ringkøbing menighedsråd med en voldsom økonomisering med sandheden, manipulation og fortielser mv. har villet gennemføre nybyggeriet – uanset konsekvenser for andre.  
Såfremt I måtte ønske det, skal jeg gerne komme med en nærmere redegørelse.
Sagen omkring Kirkepladsen 1, kommer ikke blot til at gøre et voldsomt indhug i Ringkøbings gamle bydel, men kommer også til at skade hele kommunens omdømme og i sidste instans også den danske folkekirke.
God weekend.
Med venlig hilsen
Bo Christensen.
Snart tidligere medlem af folkekirken, Ringkøbingenser og arkitekt.