søndag den 12. juli 2015

Nedrivning af Musikskolen starter mandag d. 13. juli kl 9

O  B S     O B S

Nedrivning af Musikskolen starter mandag d. 13. juli kl 9 

hvis de kan komme til for mennesker.....


Nu kan vi kun håbe på, at kommunen tager sin tilsynspligt alvorligt og følger op på, om nedrivningsarbejderne er uddannede til at varetage håndteringen af mulige miljøfarlige stoffer som PCB, eternit og bly. 
Ligeledes er vi spændte på,  om kommunen tager sin pligt 
til at anvise en forsvarlig deponering af de miljøfarlige stoffer 
alvorligt. 


Desværre fandt flagermusemanden, som er en stor kapacitet på området, 
ingen flagermus i den gamle musikskole. 


Vi har talt med Naturstyrelsen  : 


Esben Terp Fjederholt (Grontmij/som udførte undersøgelsen) -  er den siddende ekspert på området og refererer til Hans Baagøe - og diverse vejledninger fra Naturstyrelsen. 

Flagermusene har ikke yngleophold i bygningen. Esben Terp Fjederholt påpeger, at der er relativt nyt undertag på skolen og derfor er det ikke attraktivt for flagermus. 
Han har checket alle sandsynlige steder og lyttet grundigt efter karakteristiske udflyvningsskrig - der var pågældende aften perfekt flagermusevejr og der blev ikke registreret flyvende flagermus i området.
Såfremt der havde været ynglende flagermus ville der have været mus på "vingerne".

DESVÆRRE.....