mandag den 27. juli 2015

Træk trygt i nødbremsen - eksempel på een af de mange mails Ringkøbing Kirke har modtaget


Mail til menighedsrådet : 

Disse mennesker, som efter byrådet er kommet i besiddelse af ejendomsretten, kan med fordel kravle ned fra træet og gøre indrømmelser. 
De er kommet på listefødder som en tyv om natten, men de kan skynde sig at trække i nødbremsen. Ad retfærdighedens vej er der jo frelse for også de fortabte - således sagde præsten i sin prædiken vedr. lille og dog så store Zakæus.

Til menighedsrådet i Ringkøbing
Træk trygt i nødbremsen

Hvis nedrivning af den gamle borgerskole ikke er verdens største forbrydelse imod menneskeheden, så er det i hvert fald en anseelig forbrydelse imod mange ringkøbingensere og ikke mindst hele den omverden, der ligeledes holder af Ringkøbing og Danmark eller senere kunne komme til det. Der er til dags dato ikke fremlagt et eneste holdbart argument for nedrivning, og derfor bør den allerede igangværende nedrivning selvfølgelig standses pr. omgående.

Sidste søndag overværede jeg gudstjenesten i kapellets kirkesal. Det var 7. søndag efter trinitatis:

Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: Jeg bruger et udtryk fra dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. For ligesom I lod jeres lemmer trælle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, så I helliges. Dengang I var syndens trælle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over; de ender jo med død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I helliges, og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Rom 6,19-23

Og videre:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand, som hed Zakæus, han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: »Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.« Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde: »Han er gået ind som gæst hos en syndig mand.« Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: »Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.« Da sagde Jesus om ham: »I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.« Luk 19,1-10   

På dette sted vil jeg ikke korse mig over de ”argumenter”, jeg har været udsat for, når jeg ifm. min egen lille stikprøveundersøgelse er stødt på enkelte tilhængere af nedrivningen:

·       Bygningen er bare en bygning
·       Bygningen er grim
·       Bygningen er misligeholdt
·       Bygningen er ikke gammel
·       Bygningen er ikke bevaringsværdig
·       Bygningen har ikke haft interesse for andre købere eller lejere
·       Kommunen har ikke længere råd til at eje den
·       Menighedsrådet har ikke råd til at renovere den
·       Ja, nogle har rigtignok tilbudt at søge fondsmidler. Men hvorfor har de så ikke gjort det ?
·       I Ringkøbing er der flertal for nedrivning
·       Ringkøbing Midtby skal ikke være et frilandsmuseum
·       Vi må ikke stå i vejen for udviklingen
·       Vi trænger til et nyt kirkehus i stil med kapellet
·       Menighedsrådet har arbejdet længe og hårdt på sagen. Nu må der ske noget
·       Det er et enigt menighedsråd, der har truffet afgørelse om nedrivning
·       Man må respektere demokratiet

Ejheller vil jeg gentage den anderledes saglige og veldokumenterede modargumentation, der findes på borgerinitiativets hjemmeside:
http://bevarringkoebingbymidte.blogspot.dk/
- eller mere generelt i f.eks. en fremragende og uhyggeligt relevant avisartikel fra 2012:
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1709200/gamle-bykerner-hindrer-ikke-udviklingen/

Nej, med udsigt til nedrivning af borgerskolen vil jeg bare fremhæve den bibelske læsning for de ”udvalgte” i menighedsrådet. Disse mennesker, som på vegne af menigheden har overtaget ejendomsretten efter kommunen, kan med fordel kravle ned fra træet og gøre indrømmelser. De er  kommet på listefødder som en tyv om natten, men de kan endnu skynde sig at trække i nødbremsen.

Ad retfærdighedens vej er der jo frelse for selv de fortabte - således sagde præsten i sin prædiken vedr. lille og dog så store Zakæus. 


Heidi Maj