torsdag den 23. juli 2015

Museet har opdaget, at de er nødt til at lave dokumentation af forholdene - i sidste time :

Hej Birte og Bevar Ringkøbings Bymidte.

Tak for din mail. Godt du sendte den videre så ferie ikke var skyld i at vi ikke fik dokumenteret bygningen. 
Torben Egeberg og jeg var i dag forbi og har taget foto af bygningen. Vi har taget 160 billeder fra forskellige vinkler med det formål at lave en målfast 3D dokumentation af bygningsfacaden. 
Vi talte også med den ansvarlige entreprenør om at være påpasselig når de graver ved indgangsdøren og holde øje med om der fremkommer et kobberhylster. 
Det er aftalen at arkæologerne først kommer på banen efter nedbrydningen, da de er evt. uforstyrrede profiler vi kan gøre håb om at dokumentere.
Foto fra Kirketårnet, hvor kirketjeneren var så venlig at lukke os op.


D.B.H.
Poul


Den 17. juli 2015 kl. 18.01 skrev Bevar Ringkøbing Bymidte <bevarringkoebingbymidte@gmail.com>:
Videresendes hermed til Torben Egeberg, Poul Krogh Jørgensen og Palle Eriksen
Da vi erfarer at nedennævnte er på ferie. 
Nedrivningsdatoen er i følge anmeldese til kommunen med start 24. juli. 
Mvh Birte Pedersen f. Bevar Ringkøbing BymidteStart på videresendt besked:

Fra: Bevar Ringkøbing Bymidte <bevarringkoebingbymidte@gmail.com>
Emne: Den gamle Borger- og Realskole
Dato: 12. jul. 2015 kl. 21.29.46 CEST

Til Ringkøbing museum / Ringkøbing Lokalarkiv

Vi erfarer, at man vil påbegynde nedrivning af den gamle Borger-og Realskole i morgen mandag d. 13. juli kl 9. 
Vi har forstået, at museet i forbindelse med købet af bygningen har gjort opmærksom på, at museet i hht. museumsloven skal på banen i forbindelse med nedrivning. 

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at huset ud over at være bygget ovenpå Ringkøbings middelalderlige fortid, også rummer levn fra nyere tid, som kan være af museal / lokalhistorisk interesse. 

Således har vi, i vores forgæves forsøg på at gøre det kommunale styre og menighedsrådet opmærksom på bygningens bevaringsværdi, afdækket tilblivelseshistorien. Bla. at man i forbindelse med grundstensnedlæggelsen i år 1900 nedlagde en tidskapsel. Vi forventer naturligvis at museet drager omsorg for at denne tidskapsel bliver bevaret for eftertiden, og ikke ender i deponi sammen med bortkastede murbrokker mm. 

I kan læse om tidskapslen i artiklen :

"Skolen på tærsklen til Barnets Århundrede"

som er offentliggjort på vores blog : http://bevarringkoebingbymidte.blogspot.dk

Her står der om tidskapslen : 

"10. Maj var man klar til grundstensnedlæggelse under overværelse af byrådet og særligt indbudte : Amtmand Feddersen, stiftsfysikus Holst, pastor Petersen, bager Lund, karetmager Ellerbek, skoleinspektør Andersen, arkitekt Berg, bygmester murer Kjeldsen.

I avisen blev højtideligheden refereret:
”I et Kobberhylster blev nedlagt et Eksemplar af vore nugjældende Myntsorter, deriblandt en Guldbryllups - Tokrone, og desuden et Stykke Pergament, hvorpaa stod optegnet følgende :
”Aar 1900 den Tiende Maj i Kong Kristian den Niendes 37. Regeringsaar blev denne Grundsten til en ny Skolebygning for Ringkjøbing Borger- og Realskole nedlagt - signeret af byråd, skolekommission og skoleinspektør. ”
Borgmesteren holdt en smuk tale og sagde blandt andet :

”Naturen selv lærer os at stræbe efter at udvide den Aandelige Synskreds for alle, at stræbe gennem Oplysning at fjerne de sociale Skjel. Dette har da ogsaa længe være Maalet ved den kommunale Undervisning her i vor lille By, og det er som Led i en saadan Stræben, at denne Skolebygning rejses, idet dens Opførelse i første Række er en Følge af vor nye Skoleplan, som tilsigter gratis at give alle Børn her i Byen, som har Tone og Vilje, en Undervisning og Udvikling, der gaar langt ud over den almindelige Almue- skoleundervisning.”

I skolekommissionens protokol er bla. noteret om grundstensnedlæggelsen :
”Der, hvor Indgangsdøren i den nye bygning bliver nedlagdes i et Kobberhylster et Pergamentspapir, hvorpaa Byraadets og Skolekommisionens Medlemmer og Skoleinspektørens Navne vare anførte. ...”
Apropos Ringkøbing museums interesse for den nyere fortid, så er det værd at bemærke, at når man nedriver denne bygning - nedriver man samtidig tyskernes hovedkvarter i Ringkøbing. Det er malende beskrevet i bogen : 5 lange år - beretninger fra Ringkøbing under besættelsen. 

Med venlig hilsen 
Birte Pedersen
f. borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte

Følg med i blog om Bevaring i Ringkøbing
-          om Borger og Realskolen http://bevarringkoebingbymidte.blogspot.dk
-          om Amtsrådhuset : http://amtsraadhuset.blogspot.dk